Till innehållet

 


Delgivning av ansökan om planeringsbehovsbedömning samt bygglov

28.1.2016


Pargas stad har mottagit en ansökan om planeringsbehovsbedömning samt en bygglovsansökan för anläggandet av en fägård med bl.a. lösdriftsladugård, diverse förråd, byggnad för produktion och vidareförädling samt tillhörande biogasanläggning på fastigheten Qvidjagård 2:592, nordost om Råbäcksvägen i Qvidja i Pargas. Handlingarna finns till påseende hos planläggningsenheten och byggnadstillsynen på stadshuset i Pargas. Eventuella skriftliga åsikter kan lämnas in till planläggningsenheten på Pargas stad, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, senast 11.2.2016.

Pargas 28.1.2016
Miljöavdelningen, planläggningsenheten

Upp