Till innehållet

 


Den reviderade byggnadsordningen för Pargas stad har vunnit laga kraft

11.11.2016


Pargas stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 20.9.2016 en revidering av byggnadsordningen för Pargas stad. Punkterna 13, 15.3, 23, 24, 27.4. har ändrats. Fullmäktige beslöt att bestämmelserna i § 7 i byggnadsordningen för Pargas stad godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 ska följas beträffande delgeneralplanerna för Lemlax, Våno-Mielisholm och Stormälö-Lillmälö.

Byggnadsordningen träder i kraft 12.11.2016. Byggnadsordningen finns till påseende och kan fås mot avgift vid informationen i Stadshuset, Strandvägen 28, 21600 Pargas och vid områdeskontoren.

Pargas 11.11.2016
Stadsstyrelsen

Upp