Till innehållet

 


Revidering av byggnadsordning för Pargas stad

30.9.2016


Pargas stadsfullmäktige godkände 20.9.2016 (§ 77) en revidering av byggnadsordningen för Pargas stad. Enligt revideringen ändras punkterna 13, 15.3, 23, 24, 27.4. Dessutom godkändes tekniska korrigeringar. Fullmäktige beslöt att bestämmelserna i den nu gällande byggnadsordningen ska följas beträffande delgeneralplanerna för Lemlax, Våno-Mielisholm och Stormälö-Lillmälö.

Pargas 30.9.2016
Stadsstyrelsen

Upp