Till innehållet

 


Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

2.5.2016KUNGÖRELSE

Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

Terramare Oy, Universitetsgatan 6 B, 20100 Åbo, har i enlighet med 118 § miljöskyddslagen (86/2000) 28.4.2016 inkommit med en anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar. Anmälan gäller pålnings-, borrnings-, brytnings- och pikningsarbeten i samband med nybyggande av färjfästet i Lillmälö. Enligt anmälan utförs arbeten under tiden 1.5.2016-30.11.2016.  Arbetstiderna är må-fr kl. 07 – 20, med undantag av den första månaden under vilken arbeten skulle utföras 7 dagar i veckan.

Bulleranmälan finns till påseende i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, under tiden 2.5 – 13.5.2016. Eventuella anmärkningar och åsikter med anledning av anmälan skall göras skriftligen och senast 12.5.2016 tillställas Miljövårdsbyrån i Pargas stad (adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas). Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Petri Huovila, tel. 050 464 6866, eller miljövårdschef Carl-Sture Österman, tel. 044 458 5927.

Pargas 2.5.2016

Miljövårdsbyrån

Upp