Till innehållet


Nytt - Pargas stads informationstidning

NYTT distribueras som en gratis bilaga till PK (Pargas Kungörelser) till alla hushåll som inte har reklamförbud (ett infotidning/hushåll). Infobladet kommer ut 8 gånger per år.

Utgivningstidtabell för år 2018:
Kommer ut:                Deadline:    
13.12.2018                   3.12.2018

Utgivningstidtabell för år 2019:
Kommer ut:                 Deadline:    
31.1.                                21.1
28.2                                 18.2
21.3                                 11.3
25.4                                 15.4
13.6    (stugutskick)     3.6
12.9                                    2.9
31.10                             21.10
5.12                                25.11

Vill du beställa Nytt i elektronisk form?

Du kan få Nytt skickat till din e-postadress som e-tidning. Ta kontakt med
Anne-Maarit Itänen och prenumerera på det elektroniska infobladet!

Nytt finns på nätet och det delas ut kostnadsfritt på alla områdeskontor, i stadshuset och på biblioteken.

Vill du annonsera i Nytt? 

Följande annonser (Obs! i textformat) är gratis:

  • Föreningarnas annonser

  • Företag får annonsera i den lokala delen av infobladet om kulturevenemang som ordnas i företagens lokaler (konsert, utställning, musikkväll osv.)

  • Invånarna får lägga in små annonser (typ önskas köpa eller sälja) 

Ta kontakt med:

Pargas: Arja Töyrylä, tfn 040 488 6026
Nagu: Viveca Smeds-Aalto, tfn 040 488 6022
Korpo: Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn 040 488 6020
Houtskär: Petra Öhman, tfn 040 488 6021
Iniö: Åsa Knuts, tfn 044 066 7835

Mer information ges av Anne-Maarit Itänen, tfn 044 358 5706 

Företagsannonser

  • Företag har en möjlighet att annonsera i de upplagor av PK som delas ut till alla hushåll samtidigt med Nytt. Ta kontakt med: Ulf Bergman, 02 274 9938

Upp