Till innehållet


Nytt - Pargas stads infoblad

NYTT distribueras som en gratis bilaga till PK (Pargas Kungörelser) till alla i Pargas stad mantalskrivna invånare (ett infoblad/hushåll). Infobladet kommer ut 8 gånger per år.

Utgivningstidtabellen för år 2017:
Kommer ut:        Deadline:    
26.1                        (16.1)
2.3                          (20.2)
13.4                        (3.4)
15.6                        (5.6, stugutdelning)
31.8                        (21.8)
12.10                     (2.10)
16.11                     (6.11)
14.12                     (4.12)

Vill du beställa Nytt i elektronisk form?

Du kan få Nytt skickat till din e-postadress som e-tidning. Ta kontakt med
Anne-Maarit Itänen och prenumerera på det elektroniska infobladet!

Nytt finns på nätet och det delas ut kostnadsfritt på alla områdeskontor, i stadshuset och på biblioteken.

Vill du annonsera i Nytt? 

Följande annonser är gratis:

  • Föreningarnas annonser

  • Företag får annonsera i den lokala delen av infobladet om kulturevenemang som ordnas i företagens lokaler (konsert, utställning, musikkväll osv.)

  • Invånarna får lägga in små annonser (typ önskas köpa eller sälja) 

Ta kontakt med:

Pargas: Elina Lujanen, tfn 040 488 6026
Nagu: Annemo Palmroos-Broos, tfn 02 458 5711
Korpo: Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn 02 458 5722
Houtskär: Petra Öhman, tfn 02 458 5733
Iniö: Åsa Knuts, tfn 02 458 5744

Mer information ges av Anne-Maarit Itänen, tfn 044 358 5706 

Företagsannonser

  • Företag har en möjlighet att annonsera i de upplagor av PK som delas ut till alla hushåll samtidigt med Nytt. Pris per annons i den s.k. Skärgårdens Serviceruta är 30 euro + moms 22 % (i färg, 40 x 50 mm modul). Ta kontakt med: Ulf Bergman, 02 274 9938

Skriv ut
Dela |
Upp