Till innehållet


Budgeten och ekonomiplanen

I stadens budget beviljar man anslag till avdelningarna och sektorerna för att ordna service och på detta sätt befrämja kommuninvånarnas välfärd.


Upp