Mene sisältöön


Kaupungin uusi strategia "Luova saaristo"

Parainen tekee strategiaa uudella tavalla

Paraisten strateginen tavoitekuva on luova saaristo. Olemme määritelleet viisi painopistealuetta ja näiden painopisteiden alle olemme yhdessä suunnitelleet 41 erilaista konkreettista toimenpidettä, joiden avulla pääsemme tavoitteeseemme.

Koska emme halua, että strategia jää vain kauniiksi sanoiksi, teemme asiat tällä kertaa uudella tavalla. Olemme ”pilkkoneet” toimenpiteet 100 päivän jaksoihin: 5.11.2018 julkistimme 11 ensimmäistä toimenpidettä ja 25.2.2019 seuraavat kuusi toimenpidettä.

Katso video:


11 + 6 toimenpidettämme:

AKTIIVISTA VAPAA-AIKAA VIHREÄSSÄ KAUPUNGISSA
Aktivare fritid.jpg

Teemme aktiivisempaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa 
(Fia Isaksson)
-  Seuraavia latuja ja luistelukenttiä on tänä talvena hoidettu yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa:
o   Finbyn ladut sekä Skräbbölen, Nauvon ja Houtskarin ladut
o   Nauvon, Houtskarin, Kirjalan, Nilsbyn ja Sunnanbergin luistelukentät
o   Yhteistyökumppaneina on urheiluseuroja, koti- ja kouluyhdistyksiä,
      VPK:n osastoja jne.
-  Musiikkia maaliskuussa -konserttisarja toteutetaan kaupungin, seurakuntien, Musiikkiopisto Arkipelagin ja yhdistysten välisenä yhteistyönä.
-  Neljännen sektorin osallistaminen: kymmenkunta nuorta oli mukana rakentamassa ramppeja ja muuta skeittihalliin, joka vihittiin käyttöön 24.11.2018. Rakennustöitä tehtiin kolmen-neljän viikon ajan iltaisin. Tavoitteena on nuorten osallistaminen ja se, että he itse ottavat suuremman vastuun vapaa-ajantoiminnastaan.
-   Tällä hetkellä etsitään kulttuurikavereita, jotka voivat käydä yhdessä vanhusten kanssa kulttuuritapahtumissa, kirjastossa, kahviloissa ja muissa vastaavissa paikoissa. Vapaaehtoistoimintaa, jossa kulttuuriyksikkö hoitaa tiedottamisen kulttuurikavereiden suuntaan ja kouluttaa heidät. Ensimmäinen kulttuurikaverikurssi 25.2. Myöhemmin keväällä pidetään kurssi myös saaristossa. Tulevaisuudessa kursseja pidetään tasaisin väliajoin uusien vapaaehtoisten saamiseksi mukaan. Kulttuurikavereiden välittäminen tapahtuu yhteistyössä Paraisten SPR:n kanssa. Tavoitteena on ehkäistä yksinäisyyttä ja tuoda sisältöä vanhusten arkeen. Kulttuuri voi todistetusti olla erittäin tärkeää vanhusten hyvinvoinnille. Tavoitteena on, että syntyy pysyviä kaverisuhteita, jotka tuottavat iloa molemmille osapuolille.
- Tällä hetkellä etsitään lukulähettejä lukemaan ääneen palvelutaloissa ja vanhusten asumisyksiköissä. Kyse on vapaaehtoistoiminnasta, ensimmäinen infotilaisuus lukuläheteille järjestetään 5.3. Kirjasto pitää yhteyttä lukulähetteihin ja antaa heille vinkkejä kirjoista ja muusta materiaalista. Tavoitteena on, että lukulähetit hoitavat toiminnan itsenäisesti kirjaston tuella.

Aktivoivat kokoontumispaikat (Mikael Enberg)

-   Kyrkbackens skolan piha uudistetaan kesällä 2019. Koulun pihasta rakennetaan lähiliikuntapaikka ja sinne tulee muun muassa:         miniareena, street workout -treenipaikka, koripallokenttä,      kiipeilytelineitä, uusia keinuja ja hiekkalaatikoita pienimmille lapsille.
-   Paikallinen koti- ja kouluyhdistys suunnittelee ulkoluokkahuonetta koulun viereiselle metsäalueelle. Painoa on pantu sille, että koulun piha suunnitellaan niin, että siitä tulee tarkoituksenmukainen monelle eri ikäryhmälle (alueella toimivat kouluasteet esikoulusta yhdeksänteen luokkaan), ja myös niin, että sekä lapset että aikuiset voivat käyttää pihaa kouluajan ulkopuolella.
-   Suunnittelussa on painotettu mahdollisimman monien käyttäjien ja muiden asiasta kiinnostuneiden osallistamista prosessiin. Suunnittelu on tapahtunut läheisessä yhteistyössä koulun henkilökunnan, oppilaiden, oppilaskunnan ja koti- ja kouluyhdistyksen kanssa ja suunnitelmat ovat lisäksi olleet koululla vanhempien nähtävänä ja kommentoitavana.
-   Suunnittelu on tehty toimialarajat ylittävänä yhteistyönä, lähinnä teknisen sektorin, koulun ja liikuntayksikön kesken.Hanketta varten on haettu osarahoitusta aluehallintovirastolta. 

Laajennamme ja kehitämme jalankulku- ja pyöräilyväylien verkkoa
(Matias Jensén)

 • Kehitämme erillisiä väyliä sähköpyörille ja annamme sähköpyöriä lainaksi kirjastosta.

 • Parannamme viitoitusta ohjataksemme pyöräilymatkailijoita keskustaan (Kalkkitie-Rantatie-Koulukatu)

 • Järjestämme pyöräparkit keskeisten bussipysäkkien yhteyteen (Rantatielle, Kalkkitielle)

Kannustamme luontoelämyksiin ja liikuntaan lähiympäristössä
(Mikael Enberg)
-   Kehitämme retkeily- ja vesireittejä, jotka ovat helposti saavutettavissa ja houkuttelevia sekä asukkaiden että matkailijoiden näkökulmasta.
-   Luomme veneen, linja-auton ja pyöräilyn yhdistäviä yhdistelmäreittejä.
-   Teemme helposti saatavilla olevan koosteen olemassa olevista reiteistä ja parannamme opasteita.
-   Olemassa olevat retkeilyreitit pidetään kunnossa ja uusia reittejä luodaan sekä maalle että merelle.
-   Kehitämme sekä asukkaille että matkailijoille tarkoitetun vuokraus- ja lainausjärjestelmän, jossa pyöriä, kanootteja ja soutuveneitä voi vuokrata ja palauttaa eri paikkoihin.
-   Perustamme myös tauko- tai grillauspaikan retkeilyreitin yhteyteen.


TÄNNE ON HELPPO TULLA
Lattare att besoka.jpg

Yhteisen saaristokonseptin kehittäminen Varsinais-Suomeen
(Niina Aitamurto)
-   Saariston matkailukartta 2019 valmistui Matkamessuille ja imagoesite 2019 tehtiin yhteistyössä Kemiönsaaren kanssa. Landing page www.visitarchipelago.com julkaistiin yhteistyössä Kemiönsaaren kanssa, tukee yhteistä esitettä
-    Mukana Visit Turun markkinoinnissa XL-paketilla (sisältää toimituksellisia artikkeleita, tuotekortin ja nostoja some-kanavissa)
-    Suunnitteilla yhteinen digikampanja Kemiönsaaren kanssa sisämaan markkinoille keväällä 2019 (Tampere, Jyväskylä), HBL-kampanja yhdessä asumisen markkinoinnin ja mahdollisesti Kemiönsaaren kanssa
-    Doerz-nettikaupan tarjoaminen yrittäjille myyntialustaksi. Tavoitteena tehdä saariston palvelut entistä helpommin löydettäviksi ja ostettaviksi. Some-kampanja Doerzin löydettävyyden edistämiseksi.
-    Messut 2019: MATKAmessut Helsinki, TourEst Tallinna, GoExpo Helsinki, Kotimaan matkailumessut Tampere. Muut tilaisuudet: Täsä mää olen -myyntiristeily Turku/Ahvenanmaa, K50-messut Turku, Suoma-kiertue
-    Kuntarajat ylittävää yhteistyötä Coastal Bootcamp -hankkeessa, yhteistyötä Turku Science Parkin kanssa
-    Suomen saaristo -konsepti Lounais-Suomen kuntien kanssa kotimaan markkinoilla
-    Finnish Archipelago – osa Visit Finlandin Coast & Archipelago -suuraluetta. Yhteinen tuotemanuaali erityisesti saksankielisen Euroopan matkanjärjestäjämarkkinoille. Kampanja tehdään Visit Finlandin toimesta. Lisäksi laajempi yhteinen tuotemanuaali, jota käytämme mm. yhteisissä toimenpiteissä Ruotsiin.
-    Olemme mukana seuraavissa hankkeissa/työryhmissä:
o   Pienen Rengastien kehittäminen, vetäjänä ELY-keskus
o   Visit Finlandin digipilotti, vetäjänä Visit Turku
o   Matkaketju-hankkeen alustava työryhmä, vetäjänä Turku Science Park
o   Merellinen Turku, ”saariston näyteikkuna” Turussa, vetäjänä Turun kaupunki
-     Sisäistä yhteistyötä kehitetty viestimällä aiempaa tehokkaammin, mm. kuukausittainen uutiskirje alueen matkailuyrittäjille sekä järjestämällä tilaisuuksia matkailuyrittäjille.
-    Matkailuyrittäjät on otettu mukaan kehittämistyöhön, esimerkkinä Sadonkorjuujuhlien työryhmä, jossa mukana kaupungin edustajien lisäksi yrittäjiä sekä kuluttajien näkökulma
-   Opintomatka Pikku Rengastielle yhdessä Visit Turun ja Visit Naantalin kanssa, yhteistyön tiivistäminen saaristo-oppaiden kanssa

Pikavuorobussi Parainen-Turku-Parainen (Tomas Eklund)
-    ELY-keskus laskee parhaillaan kustannuksia seuraavien lähtökohtien pohjalta:
o   kaksi vuoroa aamuisin ja kaksi iltapäivisin
o   aloitus kesän jälkeen kouluvuoden jälleen käynnistyessä
o   bussi ei pysähtyisi Kaarinassa, mutta tekisi luultavasti yhden pysähdyksen Kupittaalla (joka kasvaa nopeasti: sairaala, rautatieasema, Turku Science Park jne.)

Paraisten herättämät myönteiset tuntemukset (Cecilia Hindersson)
-   Toimimme sen puolesta, että Paraisista tulee tunnettu sekä Suomessa
että ulkomailla. Pyrimme vahvistamaan myönteistä kuvaa Paraisista ja
haluamme, että ihmisillä on henkilökohtainen suhde saaristoon ja
Paraisiin. Hyödynnämme paikallisia lähettiläitämme, tarinankerrontaa ja
sosiaalisia medioita saadaksemme viestimme perille. Kaupungin nuoriso
ja muut asukkaat ovat osallisina ja selkeästi mukana työssä. Olemme
ylpeitä kaupungistamme, mikä vaikuttaa myönteisesti asiakaspalveluun
ja luovuuteen


YKSILÖLLISET PALVELUT
Individuella tjanster.jpg

Kaikki yhdeltä luukulta (Karolina Zilliacus)

 • Kaupungintalon ensimmäisestä kerroksesta tulee helposti lähestyttävä kohtaamispaikka: täältä saat kaiken tarvitsemasi infon, tauon arkeen ja paikan, jonne voit tulla tapaamaan ihmisiä ja viihtymään kahvikupposen äärellä.

Asukkaita kuullaan ja osallistetaan (Anne-Maarit Itänen)
-    Haluamme luoda vuoropuheluun perustuvan organisaatiokulttuurin.
Asukkaiden äänet otetaan lukuun esimerkiksi yleisiä tiloja ja
ympäristöjä suunniteltaessa.
-    Luomme asukastiimejä ja/tai asiakasneuvostoja, jotka kokoontuvat
säännöllisesti.
-    Kaupungin sosiaalisen median kanavat tarjoavat asukkaille ja muille kiinnostuneille luontevan tavan viestiä. Pop up -tilaisuuksia ja muita avoimia tilaisuuksia järjestetään tarvittaessa.


LISÄÄ KAUPUNKIMAISUUTTA
Mera stadskansla.jpg

Tervetuloa Saaristokaupunki Paraisille (Heidi Saaristo-Levin)
-    Kaupunki ja TOK solmivat tammikuussa aiesopimuksen Vapparintien liikekortteleiden kehittämisestä
-    Venevalkama-alueen suunnittelua on edistetty, tulossa nähtäville kevään aikana
-    Mainostaululle on löytynyt paikka, mutta rahoitus ja toteutus ovat vielä työn alla
-    Puistoja on päätetty vähentää ja priorisoida eniten käytettyjä

Enemmän asukkaita, työpaikkoja ja palveluja keskustaan
(John Forsman)

 • Jatkamme jo aloitettuja hankkeita
  A) luodaksemme uusia ja vaihtelevia asumismahdollisuuksia (Malminranta, Kirkkosalmenranta)
  B) lisätäksemme palvelutarjontaa ja sitä kautta
  C) luodaksemme uusia työpaikkoja (Vapparintien liikekeskus)

 • Toteutamme kaavaillun leikkipuiston Keskuspuistoon.

Kaikenikäisten keskusta (Paula Sundqvist)
- Kaupunkiympäristössä, jossa lapset viihtyvät, viihtyvät myös isät ja äidit sekä isovanhemmat. Luomme lapsille turvallisia ja luovia ympäristöjä. Priorisoitavia alueita ovat erityisesti Keskuspuisto, Ahosen kulma ja vierasvenesatama. Esimerkiksi voidaan rakentaa karuselli, keinu, erilaisia ratoja, vesikouru tms. Kaupunkikuvaan tuodaan luovaa ja interaktiivista taidetta.

LISÄÄ LUOVUUTTA JA YRITTÄJYYTTÄ
Mera kreativitet.jpg

Toimialarajat ylittävä työskentely ja me-henki (Peter Lindroos)

 • Aloitamme kannustavan palkkauksen hanketyöryhmille.

 • Tuemme virkistystoimia, jotka lisäävät työpaikkojen välistä me-henkeä.


  Yrittäjäystävällinen ilmapiiri (John Forsman)

 • Tehostamme vanhojen ja uusien yritysten tukemista ja neuvontaa. Mahdollistamme sen, että asiakas saa kaiken infon ja palvelun yhdeltä luukulta.


  Hankintaprosessien parantaminen (Petra Palmroos)

 • Olemme ottaneet käyttöön uudet hankintaohjeet

 • Otamme käyttöön sähköisen hankintaprosessin, joka helpottaa hankintarutiinejamme ja kannustaa aktiiviseen vuoropuheluun paikallisten yritysten kanssa.

Kaupungin elinkeinotoiminnan kehittäminen (Tomas Eklund)
-   Kaupungin elinkeinoelämän edistämistyön järjestämistä ja muotoa selvitetään maakuntauudistus huomioon ottaen. Jos mahdollista, myös elinkeinoelämän edistämistyön yhtiöittämistä selvitetään. Yhtiön mahdollisia omistajia voisivat olla kaupunki, muut kunnat, maakunta, yrittäjäyhdistys ja paikalliset yritykset. Kaupunki tarjoaa tiloja yrityshotellimallin mukaisesti.

Perustamme turunmaalaisen yritysverkoston (Patrik Nygrén)
-   Rakennamme yhdessä esimerkiksi yrittäjäyhdistysten, Kemiönsaaren kunnan, alueen oppilaitosten, alueella toimivien suuryritysten, vakuutusyhtiöiden, mediatalojen ja pankkien kanssa pysyvän verkoston, jonka toiminta houkuttelee yrityksiä. Verkoston tehtävänä on luoda lisäarvoa osallistujille/jäsenille liikekontaktien, inspiraation, lisääntyneen osaamisen, helpomman viestinnän ja uusien kasvumahdollisuuksien myötä.Sivun alkuun