Till innehållet


Socialrådgivning

Med socialarbete avses sådan ledning, rådgivning och utredning av sociala problem som handhas av en yrkesutbildad personal inom socialvården samt andra stödåtgärder som upprätthåller och främjar individens och familjens trygghet och förmåga att komma tillrätta. Socialarbete utförs av socialarbetare.

Till vuxensocialarbete hör utkomststöd, missbrukarvård, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och flyktingarbete.

Tidsbeställning i Pargas gällande från socialcentralens kansli
må-fre kl. 8.00-12.00 och 13.00 - 15.00, tfn 02 458 5700*. Kundmottagning sker enligt bokstavsindelning:
A-J tf socialrådgivare Caroline Backman 
K-Q socialarbetare Karin Högnäs (må - on och fre)
R-Ö tf socialarbetare Micaela Strömborg
Socialarbetarnas telefontid
må, ons-fre kl. 9.15 - 10.00, tfn 02 458 5700

Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö:
Ansvarig socialarbetare
Myrberg Åsa
Nagu, områdeskontoret
Brinkasvägen 1
21660 Nagu
tfn 040 488 5582
fax 02 460 0085


Handikappservice för vuxna och barn, omsorgen om utvecklingsstörda, medicinsk rehabilitering, veteranrehabilitering och socialt arbete för bäddavdelningen/läkarmottagningen sköts på hälsocentralen.

Socialskötare Heidi Ulriksson

Telefontid och tidsbeställning: mån, ons, to kl. 8.45-9.30  tfn 02 458 5700


SOCIALOMBUDSMANNEN

Socialombudsmannen informerar om klientens rättigheter och ställning enligt lagen inom socialvården. Hon kan verka som stödperson eller medlare vid svåra socialvårdsärenden. Hon ger råd och bistår vid framställande av anmärkning. Dessutom följer hon med hur socialvårdsklienternas ställning och rättigheter utvecklas i kommunen och avger årlig rapport till kommunstyrelsen.

Socialombudsman Teemu Tähtinen, Merikratos sosiaalipalvelut Oy
är anträffbar

  • per telefon 010 830 5106, fax 010 830 5101
  • per post: Merikratos / Tähtinen, Trädgårdsgatan 17 as 31, 20100  Åbo
  • e-mail: sosiaaliasiamies@merikratos.fi


Läs mer om: www.merikratos.fi

Upp