Till innehållet


Företagsrådgivning

    

Besöksadressen är Strandvägen 28, Pargas. Besök i andra kommunområden överenskommes enligt behov.

För tidsbeställning kontakta:

  • Näringslivschef Tomas Eklund  tel. 040 488 5675
    - kontaktperson mellan kommun och företag, affärstomter och -
      utrymmen, ägarskiften
  • Företagsutvecklare John Forsman tel. 040 488 6075
    - kontaktperson mellan kommun och företagUpp