Till innehålletSe och upplevaKORPO KYRKA

Gråstenkyrkan är från senare hälften av 1300-talet. Kyrkan har bl.a. ett i Norden unikt korlectorium från katolska tiden. I kyrkan finns även flere träskulpturer, ett altarskåp från medeltiden och ett skepp. 

HEMBYGDSMUSEET

Hembygdsmuseet grundades 1960. Det ligger ca 1 km från kyrkbyn mot Strömma vid Prästgårdsvägen. På museiområdet finns huvudbyggnaden från 1800-talet, en väderkvarn, Idas torp samt ett antal bodar. Här kan man se bruksföremål som använts i socknen.

SKÄRIMUSEET 

Det nya museet lyfter fram skärgårdslivets vardag och livsstil och inleder med utställningen “Korpo i sikte”. Utställningen förevisar redskap anknutna till fiske och berättar bland annat om den utdöende fiskemetoden notdragning.

MINNESMÄRKET I KORPOSTRÖM

Minnesmärke över sjöslaget mellan svenskar och ryssar år 1743. 

NORRSKATA KYRKA

Träkyrkan på Norrskata byggdes under åren 1932-34. 

SKÄRGÅRDSCENTRUM KORPOSTRÖM

-utställningar

-auditorium

-café

-seminarie- och konferensutrymmen. 

www.skargardscentret.fi


Skriv ut
Dela |
Upp