Till innehålletByar i Iniö -info

keistiösegling.jpg


BASFAKTA OM KEISTIÖ

sammanställt av Keistiö byalags studiecirkel i januari 2017

Keistiö omnämns åtminstone så tidigt som år 1540 i Gustav Vasas jordebok, d.v.s. skattelängd. Då fanns det sju gårdar i byn, nu räknar man med sex hemman : Braskas, Brusis, Håkans, Klemets, Knuts och Sutars.

Keistiö är till formen en hopby, och storskifte förrättades här år 1875. Keistiö är den till ytan största av alla byar i Iniö, ytan är ca 1011 ha. I byn finns ca 3,9km allmän väg som är farbar med bil. År 2012 fick vägarna i Keistiö officiella namnskyltar.

I Keistiö bor nu 32 personer med hemadress i byn. Av dem har 25 svenska och 7 finska som modersmål. I byn verkar ett byalag, ett jaktlag och ett fiskelag.

Dessutom finns ett stort antal fritidsstugor och många deltidsboende som aktivt deltar i byns sociala liv.

Service: Lolas Service som erbjuder måltidscatering samt Lolas Taxi. Stuguthyrning och gästhamn, med bl.a. bastu, dusch och tvättmaskin. Janne Gröning naturfotograf. Avfallsstation. Ramp för sjösättning och uppdragning av småbåtar. Vägbelysning. Keistiö folkskola som samlingslokal. Vägförbindelse med landsvägsfärja från Dalen. Väntstuga och anslagstavla vid färjfästet.

Sevärdheter: Keistiö skolmuseum. Midsommarstången, vindmöllan och Keistiöpaviljongen på Midsommarberget. Tomtekullens jungfrudans. Insjön Friskon.

Evenemang: Midsommarstången kläds på midsommaraftonen. Keistiödagen lördag efter midsommar. Forneldsmarknad sista lördagen i augusti. Minst ett årligen återkommande musikjippo: allsång och/eller konsert.

 

 

vatten 013.jpg


BASFAKTA OM KOLKO

Kolko är kanske inget för en stressad ringvägsturist, däremot kan den natursköna ön vara en upplevelse för den som stannar en lite längre tid i skärgården. Där finns numera endast ett tiotal bofasta invånare, men sommargästerna är desto fler och ön har en rik historia.

Ute på Furuholm, i norra delen av ön, arbetade stenhuggare en bit in på 1900-talet med att hugga gatstenar till både Åbo, Reval (Tallinn) och Riga.

I byn, som är belägen längre söderut, finns sedan gammalt fyra hemman, Markus, Pellos, Mickels och Mårtis. Huvudbyggnaden vid Mårtis hemman är det äldsta huset på ön och det enda som klarade storbranden år 1861.

 Vid byhamnen, Norrbro finns midsommarstången som varje midsommarafton smyckas med blomsterkrans och lövgirlander. Av Österviken, den gamla fiskarhamnen, finns däremot inte mycket kvar.

Från Kolko by kan man se kyrkan i Norrby och avståndet mellan Kolko och Jumo är på sina ställen endast hundra meter.


Skriv ut
Dela |
Upp