Till innehålletTidtabeller

Färjtidtabeller  


Farja.fi är en tidtabelltjänst som omfattar Finlands färjetrafik. Från sidan hittar du tidtabellerna du söker efter, med att ange plats eller namn på färjelinjen. På Ringväg-sidan kan du planera en resa till den populära Ringvägen i Åbo skärgården.

Aura 1.1-18.6 och 16.8-31.12.2017

 Aura 19.6 - 15.8.2017


Iniö (Dalen)- Houtskär (Mossala)

Antonia 25.5 -27.8.2017


www.finferries.fi


KEISTIÖ-färjan:  

www.finferries.fi


eller www.ncl.fiFörbindelsefartyg:

fr.o.m 1.1.2013  www.ferryway.fi


Iniö tilläggsrutten

14.03.2017

En ny vårtidtabell på Iniö tilläggsrutten har publicerats.

Beställningssystemet av bilplatser har tagits bort och några nya turer har läggats till.

Tidtabellen träder i kraft från och med onsdag den 15.3.2017

Tidtabell 15.3-14.5.2017                               * * * INIÖ-HOUTSKÄR:

Uppdaterade frakt- och transportvillkor finns i bilagan:TRAFIKMEDDELANDE:


__________ 

Busstidtabell:  i kraft från 6.6.2016

Taivassalon Auto       Åbo-Gustavs(Heponiemi------->Iniö) Åbo           

 www.taivassalonauto.fi

_____

NY TIDTABELL ÅBO-HEPONIEMI-ÅBO

1.9.2016-4.6.2017      taxi/buss


på finska (orginal):


Sammandrag:

fr.om måndag 22.8 har man möjlighet att kl 8 åka med Gustavs skoltaxi (Säynäslahti) från Heponiemi till Gustavs. Turen körs skoldagar mån-fre. Taxituren behöver inte beställas och är gratis. Bussen till Åbo startar 8.40 från Gustavs

På mån- ons- och fredageftermiddag kan man åka med taxi Jukka Lahti klo 15.55 från Gustavs till Heponiemi. Turen körs under skolåret. Denna taxitur behöver inte heller beställas och är gratis. Taivassalos buss startar 14.20 från Åbo och är 15.30 i Gustavs.


På fredagar kan man åka buss från Åbo kl 8.45 till Heponiemi och från Heponiemi start kl. 10.00 till Åbo.Även på fredagar kan man åka från Åbo kl. 16.45 till Heponiemi (Taivassalon Auto)

_____Kollektivtrafik:

Ring Lola   tfn 050 566 2832
Skriv ut
Dela |
Upp