Till innehålletAktuellt i Iniö

BIBLIOTEKET I INIÖ

böcker.jpg

20-22.3 Iniö bibliotek är endast ett meröppet bibliotek och du kan använda det
varje dag kl. 9 - 20.

_______________torg sommar.jpg

VILL DU SÄLJA PÅ INIÖ TORG?

Välkommen och sälja dina produkter på Iniö torg sommaren 2019

Vill du hyra en egen torgbod bedes du meddela ditt intresse och planer (vad du säljer och hur många dagar per vecka?). Fyra torgbodar finns. Lokalt producerade produkter efterlyses. För att utveckla torget och hamnens verksamhet önskar vi att ni också kan hålla öppet någon kväll i veckan.

Intresseanmälningar och planer inlämnas skriftligen senast 21.3.2019 till Iniö områdeskontor eller per mail: John.forsman@pargas.fi närmare information fås från Iniö områdeskontor  tfn 044-066 7835

_______________

Föreningen FOLKHÄLSAN  i  INIÖ  r.f.    

VÅRMÖTE           

TORSDAG 28.3 2019    

kl. 17.30 i AFTONRO

Stadgeenliga ärenden och kompletteringsval av styrelsemedlem behandlas


Hästhov Tussilago

SERVERING

VÄLKOMMEN


Site Logo

FRK INIÖ AVDELNING 580


VÅRMÖTE

Tors 28.3 kl 17.30,Aftonro

Stadgeenliga ärenden behandlas

_______________

bingomartha.jpg

_______________


JUMO BYALAG


037.JPG

Välkommen till Erkas-gården på Jumo byalags stadgeenliga vårmöte 4.4 kl 17.30.

Jumo Byalag r.f

_______________


möte.jpg


PRO INIÖ R.F

Årsmöte, stadgeenliga ärenden, kaffeservering

lördag 13.4 kl. 13.00 i Snäckan

_______________

röda korset.gif


FRK Iniö avdelning i samarbete med Iniö hälsostation erbjuder

ALLMÄNHETEN

möjlighet att bekanta sig med Pargas stads defibrillator,som är placerad på hälsostationens yttervägg och  tillgänglig 24/7 .

Vi förevisar defibrillatorn och du har möjlighet att öva användning med FRK första hjälp-gruppens utrustning. Reservera ca 1 timme för tillfället som hålls i hälsostationens utrymmen, Iniövägen 590.

För närmare information och anmälan kontakta

Pia Karlsson

FHJ-gruppledare ,FRK Iniö avdelning

Tel : 050 58 59 067,

mail : piakarl@saunalahti.fi

_______________

RIKSDAGSVAL 2019

Förhandsröstning i Snäckan,

Degernäs 28:

3-5.4 kl.   9-16

    6.4 kl. 10-13

8-9.4 kl.   9-16


VALDAG SÖNDAG 14.4

röstning i Snäckan, Degernäs 28 kl. 9-20

_______________


INIÖ KAPELLFÖRSAMLING