Till innehålletBilder från Houtskär

Brandbaten dop.jpg
Houtskärs nya brandbåt döps

11.11.2015
Houtskärs nya brandbåt döps av gudmor Anna-Marlene Söderlund. Båtens namn är Maria.

Båten ägs av Egentliga Finlands räddningsverk och bemannas av Houtskärs Frivilliga Brandkår.
Båten har byggts av Welmec Marine i Borgå och har till 90% finansierats av oljeskyddsfonden.


Upp