Till innehålletAktuellt i Houtskär

Houtskärs hälsostation är stängd fredagen den 16.3.2018.

För tidsbokning och rådgivning, vänligen ring 0400 117 120.
_____________________________


JS Ferryway meddelar:

Svävare börjar trafikera på Houtskärrutten från och med 26.2. Tidtabellen ändras inte. Telefonnumret är 040 7173455/Karolina.

_____________________________

Generalplanen för Houtskär

Förslag till generalplan och ändring av generalplanen för Houtskär finns offentligt framlagt under tiden 26.1 – 24.2.2018 på stadens webbplats, Tjänster > Planer och fastigheter > Planer till påseende. Man kan även bekanta sig med planförslaget på områdeskontoret i Houtskär och på miljöavdelningen i Pargas, adr. Strandvägen 28.

Representanter för planläggningsenheten och byggnadstillsynen i Pargas stad kommer att vara anträffbara på områdeskontoret i Houtskär på fredagar kl. 10–14 under planförslagets påseendetid.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.
 
Pargas 25.1.2018
Bygg- och miljönämnden

_____________________________

Ändring i sorteringsstationens öppettider

I Houtskär har stationen öppet på torsdagar istället för på tisdagar. Därtill övergick man under vintersäsongen från beställningsbaserad öppettid till en fast öppettid den sista helgfria torsdagen i månaden. Under november-mars betjänar Houtskärs sorteringsstation således under den sista helgfria torsdagen i månaden kl. 15.00-16.45. I april-oktober har stationen öppet torsdagar kl. 15.00-16.45 samt under den sista helgfria lördagen i månaden kl. 9.45-12.45.

De ändrade öppettiderna är baserade på kundrespons och uppföljning av antalet besökare på stationerna.

Vid sorteringsstationerna mottas alla slag av avfall under deras öppettider. Från hushåll kan man utan avgift föra till stationen bland annat farligt avfall (upp till 50 kilo eller liter), lysrör, lågenergilampor, söndriga elapparater, ris och kvistar, tryckimpregnerat virke (under 1 m3) samt avlagda textilier.

 

Sydvästra Finlands Avfallsservice, servicenummer: 0200 47470, kundtjanst@lsjh.fi www.lsjh.fi

_____________________________

Skriv ut
Dela |
Upp