Till innehålletAktuellt i Houtskär

Pargas stad begär anbud för ändringsarbeten på Houtskärs områdeskontor.
Tidsfrist till 29.10.2018 kl. 12.00.

_____________________________

Anmälan om verksamhet som förorsakar tillfälligt buller och skakningar

Destia OY (Björnvägen 3, 21220 Reso) / Egentliga Finlands NTM-central har enligt 118 § miljöskyddslagen lämnat in en anmälan om verksamhet som förorsakar tillfälligt buller och skakningar. Verksamheten handlar om arbeten i samband arbeten med färjfästet i Mossala under tiden 22.8 – 7.9.2018. Arbeten utförs måndag-fredag kl 6-20. Hela kungörelsen.

_____________________________

Kungörelse om framställning om förbud och begränsningenligt sjötrafiklagen:
Utfärdande av fartbegränsning 10 km/h och förbud mot att orsaka svall i sundet mellan Röst och Roskär farleden Berhamn-Lembersö.
Kungörelsetid 17.8-31.8.2018.

_____________________________

Houtskärs fd hälsocentral, Hälsogården, till salu.

_____________________________

Sorteringsstationens öppettider

I april-oktober har stationen öppet torsdagar kl. 15.00-16.45 samt under den sista helgfria lördagen i månaden kl. 9.45-12.45.

Vid sorteringsstationerna mottas alla slag av avfall under deras öppettider. Från hushåll kan man utan avgift föra till stationen bland annat farligt avfall (upp till 50 kilo eller liter), lysrör, lågenergilampor, söndriga elapparater, ris och kvistar, tryckimpregnerat virke (under 1 m3) samt avlagda textilier.

 

Sydvästra Finlands Avfallsservice, servicenummer: 0200 47470, kundtjanst@lsjh.fi www.lsjh.fi

_____________________________

Skriv ut
Dela |
Upp