Till innehålletAktuellt i Houtskär

Beslut enligt vattenlagen:

Regionförvaltningsverket har beviljat Jussi Salmi tillstånd för muddring av vattenområde vid Sandö.
Beslutet hålls framlagt under besvärstiden 17.2-20.3.2017 i stadshuset och på Houtskärs områdeskontor. Beslutet kan dessutom läsas på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

_____________________________

Tillståndsansökningar enligt vattenlagen:

Caruna Ab söker tillstånd för att anlägga en elkabel i havet mellan Saverkeit-Medelby och mellan Sandö-Medleby samt förberedande arbeten.
Kungörelserna hålls framlagda 13.2-15.3.2017 på anslagstavlorna i Pargas stad och Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Kungörelserna och de offentliga handlingarna kan dessutom läsas på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
Under kungörelsetiden hålls ansökningshandlingarna offentligt framlagda i stadshuset och på Houtskärs områdeskontor.
Skriftliga anmärkningar och åsikter ska lämnas in senast 15.3.2017.

_____________________________

Till kännedom, Houtskär rutten - menförestidtabell

På rutten övergås till menförestrafik under v. 3.

Trafikering ska påbörjas med förra vinterns menförestidtabell; tidtabellen är i kraft tillsvidare. Fartyget under menföre är m/s Hitis (tfn. +358 40 717 3455/Karolina).

JS Ferryway Oy 17.1: Eftersom väderförhållandena har förändrats träder menförestidtabellen inte i kraft under v. 3. Vi meddelar mer vid behov.

_____________________________Den reviderade byggnadsordningen för Pargas stad har vunnit laga kraft

Pargas stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 20.9.2016 en revidering av byggnadsordningen för Pargas stad. Punkterna 13, 15.3, 23, 24, 27.4. har ändrat   s. Fullmäktige beslöt att bestämmelserna i § 7 i byggnadsordningen för Pargas stad godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 ska följas beträffande delgeneralplanerna för Lemlax, Våno-Mielisholm och Stormälö-Lillmälö.

Byggnadsordningen träder i kraft 12.11.2016. Byggnadsordningen finns till påseende och kan fås mot avgift vid informationen i Stadshuset, Strandvägen 28, 21600 Pargas och vid områdeskontoren.

Pargas 11.11.2016
Stadsstyrelsen

_____________________________


Meddelande om att planläggning inletts:

Ändring av Houtskärs generalplan för delar av lägenheterna Skomakars 1:38 och Litt.O 1:21 samr för lägenheten Bredören 1:1 i Lempnäs.

För planläggningsprojektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Man kan ta del av materialet på miljöadelningens ansagstavla i Pargas stadshus samt på Houtskärs områdeskontor. Samma material finns även att se på stadens Webbplats www.pargas.fi.

I ett senare skede kommer det egentliga planförslaget att framläggas offentligt.

_____________________________


Houtskärs bibliotek:
Ändrade öppettider

Bibliotekets öppettider måndagar och onsdagar ändras från och med 1.6.2016 tillsvidare.
Tiderna ändras som en anpassning till ändrade besöksvanor. Antalet besök kvällstid har minskat och efterfrågan på bibliotekstjänster dagtid har ökat. Antalet timmar som biblioteket är öppet förändras inte.

Bibliotekets öppethållningstider från och med 1.6.2016:
Måndag 15-18 (tidigare 16-19)
Tisdag      10-15
Onsdag    12-18 (tidigare 13-19)
Torsdag   stängt
Fredag     10-14

biblioteket.houtskar@pargas.fi                       
040 488 5794

_____________________________

Skriv ut
Dela |
Upp