Till innehållet


Information om beskattning

Skattesatserna i Pargas stad år 2019(-2018):

  • Inkomstskattesats 19,75 % (2018: 19,75 %)
  • Allmän fastighetsskatt 1,5 % (2018: 1,5 %)
  • Skatteprocentsats för stadigvarande bostadsbyggnader 0,47 %
    (2018: 0,47 %)
  • Skatteprocentsats för obebyggda byggplatser 3 %
    (2018: 3 %)
  • Andra bostadsbyggnader (Fritidsbostäder, ekonomibyggnader mm.) 1,5 % (2018: 1,5 %)


        Så här beräknas fastighetsskatten - Skatteverket länk.

Upp