Till innehållet


Förvaltning

Skolbyrån

Skolbyrån finns i stadshuset i Pargas, ingång via Gamla Bläsnäsvägen.

Adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas, tfn 02 458 5700 (växel)
E-post: bildningen[a]pargas.fi, fornamn.efternamn[a]pargas.fi

Ulrika Lundberg, utbildningschef, 050 375 3593 
Annukka Koskinen, planerare, 044 358 5704
Annemari Bonn, förvaltningsassistent, 040 488 5759
Sara Ingman, trafikassistent, 040 488 5747
Sari Olofsson, förvaltningsassistent, 040 488 5743
Carola Robertsson, förvaltningsassistent, 040 488 6043

_________________________________________________________________
Info för inflyttare:

Elever, som flyttar inom Pargas eller till Pargas från andra orter, kan anmälas direkt till rektorn i den egna närskolan. Rektorn kan, om så önskas, ordna ett bekantningstillfälle för eleven och föräldrarna i den nya skolan. Frågor beträffande flyttningen kan också riktas till utbildningschefen.
I samband med flyttningsanmälan bör vårdnadshavaren uppvisa ett ämbetsbetyg på barnet, ifall hon/han inte tillhör befolkningsregistret i Pargas.

Utbildningschef (svenskspråkig utbildning)
Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593

Opetuspäällikkö (suomenkielinen koulutus)
Katriina Sulonen, puh 050 375 3592

______________________________________________________________

BILDNINGSNÄMNDEN 

består av elva ledamöter och sammanträder ungefär en gång per månad.
Ledamöter under perioden 2017-2021

BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKSPÅKIGA SEKTION

består av nio ledamöter och sammanträder månatligen. 
Ledamöter under perioden 2017-2021

Upp