Till innehållet


Understöd

Understöd för reparation, energi och sanitära olägenheter

Understöd för reparation och energi samt för undanröjande av sanitära olägenheter beviljas dels av kommunerna, dels av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA.

ARA ger anvisningar för ansökan, bevillning och utbetalning av stöden samt övervakar att systemet fungerar i kommunerna. Efter att ansökningstiden gått ut meddelar kommunerna ARA beloppet för det understöd de har beviljat och därefter anvisas anslagen till kommunerna av ARA.

Ansökningstid och -förfarande gäller riksomfattande. Understöd för undanröjande av sanitär olägenhet, installering av hiss och planering av hiss i ett gammalt bostadshus kan dock sökas via kommunen från ARA också efter normal ansökningstid. Kommunerna anslår understöden lediga att sökas och ansökningarna lämnas inom angiven tid in till den kommun där reparationsobjektet är beläget. Den sökande och understödstagaren är i allmänhet ägaren till objektet.Ansökningsblanketter och närmare uppgifter om ansökan fås från den kommunala myndighet som behandlar reparationsunderstöden.

 

Källa: Finanserings- och utvecklingscentralen för boendet 


Upp