Mene sisältöön


Palotarkastus

Palotarkastuksen tarkoituksena on ehkäistä ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle tulipalosta tai muista onnettomuuksista aiheutuvaa vaaraa. Palotarkastuksessa annetaan valistusta yleiseen palo- ja henkilöturvallisuuteen.

Palotarkastuksessa valvotaan, että rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat turvalliset ja että kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun määräyksissä vaaditulla tavalla.

Pelastuslain (379/2011) 80 §:n mukaan palotarkastaja on päästettävä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin.

Lisää tietoa paloturvallisuudesta löydät Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta.


Sivun alkuun