Till innehållet


Avfallshantering och återvinning

PRINCIPER FÖR AVFALLSHANTERINGEN I PARGAS

  • återvinning av avfall (antingen som material eller som energi)
  • miljövänlighet och ekologisk hållbarhet
  • lönsamhet
  • avfallsproducenten är den som bekostar behandlingen av avfall.

ARRANGERAD AVFALLSTRANSPORT FÖR BRÄNNBART BLANDAVFALL

Reglerna för hur fastighetsägaren/innehavaren skall arrangera sin fastighets avfallsinsamling och transporter finns på LSJH:s sida:
https://www.lsjh.fi/sv/fastighetens-avfallshantering/egnahemshusets-och-fritidsbostadens-avfallshantering/pargas/

Pargas stad är delägare i Sydvästra Finlands Avfallsservice som planerar och i praktiken sköter en stor del av de kommunala uppgifterna inom avfallshanteringen.

Hos Sydvästra Finlands Avfallsservice  finns mera information om olika frågor som gäller avfallshantering i Pargas stad.

Pargas stads avfallshanteringsmyndighet är Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. Den är en gemensam institution för 17 kommuner och nämnden har hand om avfallshanteringens lagstadgade myndighetsuppgifter.

Avfallshanteringsnämnden bestämmer bl. a. av avfallshanteringsföreskrifter och avfallstaxor. Nämnden också övervakar avfallstransporter och att fastigheter har anslutit sig till kommunens avfallshanteringssystem. Den ansvariga kommun av nämnden är Åbo.

Avfallshanteringsnämndens kontaktuppgifter:
Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd
Åbo stad
PB 355
20101 ÅBO
- jatehuoltolautakunta@turku.fi

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämndens medlemmar, mötestid, föredragningslistor och protokoll:
http://www.turku.fi/sv/avfallshanteringsnamnden-i-sydvastra-finland

Upp