Till innehållet


Viola Renvall

PRODUKTION     TRYCKTA KÄLLOR    TEXTPROV

Renvall föddes 6.4.1905 i Tammerfors, där hon också tillbringade sina uppväxtår. Hon har beskrivit sin barndom, skoltid och upplevelserna under inbördeskriket år 1918 i boken Det hände i Tammerfors (1992).
Renvall studerade svenska och historia vid Helsingfors universitet och avlade 1932 filosofie magisters-examen.
Renvall har sagt att hon redan då visste att det var författare hon ville bli, men hon verkade ändå under sitt yrkesliv som lärare i svenska och historia.

Renvall gifte sig år 1936 med författaren och läraren Hjalmar Krokfrors. Efter giftermålet bosatte sig paret i Österbotten, först i Esse, därefter i Kronoby, där Krokfors verkade som lärare. Under åren i Österbotten föddes också parets tre barn. Österbotten stod Renvall nära under resten av hennes liv, även efter det att familjen flyttade till Pargas år 1950.

Viola Renvall debuterade som författare med diktsamlingen Inom kretsen (1929). Teman som förekommer i Renvalls dikter ligger ofta nära vardagslivet - natur, barn, samt frågor kring liv och död. Dikterna präglas  av en lyrisk känsla, och en del av dikterna ger också uttryck för en varm religiositet. Det kristna temat är genomgående, men uttrycks inte dogmatiskt. Renvall har beskrivits som en livsbejakare, som genom sina val av teman ligger vardagslivet nära. 

I de första diktsamlingarna uttryckte sig Renvall genom rimmade dikter, men i och med samlingen Möte med tystnaden (1950) övergav hon den bundna formen. 

Viola Renvall skrev också för barn, hon utgav fem sagosamlingar och  samlingsvolymen Tio sagor om skogsfolket (1973).
Skogsfolket (1932) och fortsättningen Den borttappade hallonmasken (1935) befolkas av förmänskligade djur, medan det i Den olydiga stjärnan (1940) förekommer traditionella sagofigurer som älvor, tomtar och troll.

Viola Renvall var en läst och omtyckt författare, ett uttryck för detta var det finlandssvenska radioprogrammet Önskedikten, där hennes dikter ständigt återkom bland lyssnarnas önskemål. Hon var en av seklets mest lästa finlandssvenska lyriker och är även känd och läst i Sverige, där hennes dikter har ingått i flere antologier. Många av dikterna har också blivit tonsatta och hon finns även representerad både i Finlands svenska psalmbok och i Sveriges psalmbok.

Viola Renvall dog år 1998.

Renvall skriver :
”Vad jag velat med mitt författaskap? Det är nog ett slags terapi. Starkare känslor inom mig, som måste få utlopp. Men samtidigt ville jag också nå andra människor, kända eller okända, vara vän med dem och hjälpa dem!”
                                                                                           

Upp