Till innehållet


Stadsstyrelsen

Enligt stadens förvaltningsstadga har stadsstyrelsen en ordförande och två vice ordförande samt åtta andra ledamöter som väljs för en mandatperiod på två år. Varje ledamot har en personlig ersättare. Ordföranden och vice ordförandena är fullmäktigeledamöter.

Stadsstyrelsen sammanträder i stadshuset i Pargas på måndagarna kl. 15.00. Stadsstyrelsens protokoll förs på svenska och publiceras på stadens svenskspråkiga hemsidor. En översättning av protokollen finns på de finskspråkiga hemsidorna. Om ett ärende har anhängiggjorts på finska, finns det på finska i det officiella protokollet och den svenska översättningen publiceras då på de finskspråkiga hemsidorna.

Styrelsemedlemmar i Pargas stadsstyrelse 2015-2017: 

Medlem Ersättare
Mikael Holmberg,  ordförandeSverker Karlsson
Fabian KarlgrenChrister Friis
Kurt LundqvistLeif Berglund
Kaija Hilke Denina Björklund
Tarja Rinne                                          Paola Fraboni
Regina KoskinenAlice Björklöf
Widar Nyberg, första vice ordförandeJan Eriksson
Carita HenrikssonTiina Johansson
Markku Orell, andra vice ordförandeKim Lindstedt
Cornelius CollianderHelena Särkijärvi
Hanna Järvinen
Anna Filatoff


Styrelsemedlemmar i stadsstyrelsens sektion för servicetjänster
2015-2017:
 

Medlem
Ersättare
Tarja Rinne, puheenjohtajaKaija Hilke
Sverker KarlssonKurt Lundqvist
Carita HenrikssonWidar Nyberg
Markku OrellHanna Järvinen
Cornelius CollianderHelena Särkijärvi


Skriv ut
Dela |
Upp