Till innehållet


Stadens ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Pargas stad:

Stadsdirektör
Patrik Nygrén (ordförande)

Sektorchef, förvaltningstjänster
Stadsjurist Monica Avellan

Avdelningschef, miljö
Miljövårdschef Carl-Sture Österman

Avdelningschef, bildning
Ubildningschef Ulrika Lundberg

Avdelningschef, social- och hälsovård
Tf social- och hälsovårdschef Miia Lindström

Sektorchef, personaltjänster
Personalchef Peter Lindroos

Sektorchef, tekniska stödtjänster
Teknisk chef Ted Bergman

Enhetschef, fastigheter
Fastighetschef Seppo Pihl

Sektorchef, näringslivstjänster
Näringslivschef Tomas Eklund

Sektorchef, ekonomijänster
Ekonomichef Petra Palmroos

Informationschef
Anne-Maarit Itänen (sekreterare)Upp