Till innehållet


Stadens ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Pargas stad:

Stadsdirektör
Patrik Nygrén (ordförande)

Sektorchef, förvaltningstjänster
Stadsjurist Monica Avellan

Avdelningschef, miljö
Miljövårdschef Carl-Sture Österman

Avdelningschef, bildning
Ubildningschef Ulrika Lundberg

Avdelningschef, social- och hälsovård
Tf social- och hälsovårdschef Miia Lindström

Sektorchef, personaltjänster
Personalchef Peter Lindroos

Sektorchef, tekniska stödtjänster

Enhetschef, fastigheter
Fastighetschef Seppo Pihl

Sektorchef, näringslivstjänster
Näringslivschef Tomas Eklund

Sektorchef, ekonomijänster
Ekonomichef Petra Palmroos

Informationschef
Anne-Maarit Itänen (sekreterare)Upp