Till innehållet


Förvaltningsstadgan

Med förvaltningsstadgan avses kommunspecifika stadgor för ordnande av kommunens förvaltning. I förvaltningsstadgan ingår bestämmelser om stadens myndigheter samt deras verksamhet, maktfördelning och uppgifter. Förvaltningsstadgan fastställs av fullmäktige.


Skriv ut
Dela |
Upp