Till innehållet


Förvaltning och beslutsfattande

På dessa sidor hittar du information om:

Protokollen finns tillgängliga på hemsidan två (2) år efter publiceringen. Äldre protokoll kan efterfrågas av textbehandlare Nina Nordström, tfn 040 488 6013.

Tillgänglighållande av tjänsteinnehavarbeslut
Följande tjänsteinnehavares tjänsteinnehavarbeslut hålls offentligt tillgängliga varje helgfri måndag:

Plats där besluten hålls tillgängliga:

  • Stadsdirektören: stadshuset, II vån., ledningens sekreterares arbetsrum
  • Stadsjuristen: stadshuset, II vån., textbehandlarens arbetsrum
  • Personalchefen: stadshuset, II vån., personalchefens arbetsrum

Tjänsteinnehavarbesluten kommer att läggas ut på stadens webbplats hösten 2017 så fort vi får det program som behövs för ändamålet.

Skriv ut
Dela |
Upp