Till innehållet


Revisionsnämnden för perioden 2017-2021:

  

OrdinarieErsättare
Laura Wickström, vice ordf. (SFP)Gunilla Granberg (SFP)
Sami Suojanen (SFP)Rolf Möller (SFP)
Anne Eriksson (SFP)Sanna Nymalm (SFP)
Johan Kortteinen (SFP)Tom Koppe (SFP)
Taina Nyström (De gröna)Pirjo Wibom (De gröna)
Risto Nurmela (Vf)Kalle Alho (Vf)
Carita Hensriksson, ordf. (SDP)Birger Ehrnström (obunden)
Kim Lindstedt (SAML)Markku Järvinen (SAML)
Janne Ahonen (C)Liisa Gunnelius (C)

 Förtroendevaldas kontaktuppgifter                    

Upp