Till innehållet


Centralvalnämnden för perioden 2017-2019:


                                           

Ordinarie 
Ersättare   
 Annemo Palmroos-Broos (ordf.)Gun-Britt Lindberg
 Tea Sundqvist (vice ordf.)
Janne Gröning
 Risto Nurmela  Nina-Maria Nyman
 Jarkko MobergChristina Koskinen
 Pekka HärkönenPertti Moberg

Förtroendevaldas kontaktuppgifter


                                        

Upp