Till innehållet


Korpo nämnd

Områdesnämnden i Korpo för mandatperioden 2017-2019:

Ordinarie ledamöter:
Ersättare:
Merja Fredriksson, ordförandeBrita Söderlund
Leif Berglund, vice ordförandeTorgils Bäckman
Laura WickströmIngrid Jansson
Jacob FellmanThomas Johansson
Tiina JohanssonMalin Gustafsson
Laura JärvinenMikko Kostiainen
Carl-Gustav MellbergSaila Routio
Upp