Till innehållet


Rådet för personer med funktionsnedsättning

Stadsstyrelsen utser rådet för personer med funktionsnedsättning. I rådet finns representanter från handikappföreningar, patientorganisationer samt tjänsteinnehavare från social- och hälsovårdssektorn.

Uppgifterna för rådet för personer med funktionsnedsättning:

  1. Ta initiativ till åtgärder som påverkar planering, beredning och uppföljning av kommunala verksamheter som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, rörlighet, möjligheter att klara av alldagliga funktioner eller som är viktiga med tanke på den service som personer med funktionsnedsättning behöver.
  2. Utgöra sakkunnigorgan i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning och ge utlåtanden till stadens övriga organ. Rådet ska höras i ärenden av särskild betydelse för dem med funktionsnedsättning innan ärendena går till beslutsfattande.


Skriv ut
Dela |
Upp