Till innehållet


Handikapprådet

Social- och hälsovårdsnämnden utser handikapprådet för 4 års mandatperioder. I handikapprådet finns representanter från handikappföreningar, patientorganisationer samt tjänsteinnehavare från social- och hälsovårdssektorn.

Handikapprådet är ett samarbetsorgan, vars uppgift är att främja funktionshindrade personers möjligheter att delta i samhället som fullvärdiga medlemmar. Man följer med planeringen och beslutsfattandet gällande ärenden som berör handikappade och vid behov ges utlåtanden till beslutsfattare och planerare. Syftet är att föra fram alla handikapp-gruppers synvinkel. Handikapprådet fungerar i samarbete med äldrerådet. I Pargas har ett handikappråd fungerat sedan 1989 medan handikapprådsverksamheten i de övriga stadsdelarna startat i och med kommunsammanslagningen 1.1.2009.

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt 12.3.2015 att ett handikappråd för Pargas stad tillsätts för perioden 2015-2016 enligt nedanstående sammansättning.

Ordinarie ledamöter jämte ersättare från handikapporganisationerna:

Ordf. Christian Andersson / Pargas Invalider rf
Tfn 0400 536 601, christian.andersson[at]abo.fi
(ersättare Frej Lindroos, samma förening, tfn 0400 564 693)

Viceordf. Marianna Stolzmann/ Sydvästra Finlands MS-förening rf
Tfn 050 517 1646, marianna.stolzmann[at]gmail.com
(ersättare Anne Valtere, samma förening, tfn 040 517 1646,
valtere.anne[at]gmail.com)

Diabetesföreningen i Åboland rf / Wilfried Welke
Tfn 0400 526 969, wilfried.welke[at]gmail.com
(ersättare Tuula Johansson, samma förening)

Psykosociala föreningen Duetto rf / Yvonne Henriksson
Tfn 0500 463 1180, yghh00[at]gmail.com
(ersättare Tanja Kavander/ Celiakigruppen i Pargas, tfn 040 558 4960,
tanja[at]gmail.com)

Sydvästra Finlands Cancerförening rf / Pirkko Karrento
Tfn 050 569 0610, pkarrento[at]netscape.net
(ersättare Mai Lindblom, samma förening, tfn 040 532 3539,
mai.lindblom[at]gmail.com)

Svenska Hörselskadade i Åboland/ Ulla Alstrand
Tfn 040 526 90633, ulla.alstrand[at]gmail.com
(ersättare Marianne Lindblom, samma förening, tfn 040 060 7780,
marianne.lindblom[at]parnet.fi)

Västra Åbolands Hjärtförening rf / Seija Autio
Tfn 044 358 2145, autiosem[at]gmail.com
(ersättare Risto Kaanela, samma förening, tfn 0400 524 970)

Åbolands Synskadade rf / Harold Henriksson
Tfn 050 516 6520, harold.henriksson[at]kolumbus.fi
(ersättare Gun Fröberg, samma förening, tfn 02 458 0164)

Åbonejdens Reumaförening rf / Siv Lindbom
Tfn 0400 451 472, siv.lindblom[at]gmail.com
(ersättare Annemaj Robertsson, samma förening)

Pargas stad, servicetjänster / Jari Salminen, Pargas kommunområdes tekniska disponent (servicetjänster)
Tfn 040 759 9045, jari.salminen[at]pargas.fi
(ersättare byggmästare Joakim Enckell, Pargas stad, servicetjänster,
tfn 040 530 2333, joakim.enckell[at]pargas.fi)

Pargas stad, miljöavdelningen / Matias Jensén, teknisk planerare
Tfn 044 358 5724, matias.jensen[at]pargas.fi
(ersättare stadsbyggmästare Stefan Friman, Pargas stad, miljöavdelningen, tfn 044 358 5910, stefan.friman[at]pargas.fi)

Handikapprådets sekreterare Katja Koivu / Pargas stad, socialserviceenheten, socialarbetare
Tfn 044 358 5976, katja.koivu[at]pargas.fi
(ersättare socialhandledare Heidi Tuominen, Pargas stad, socialserviceenheten, tfn 044 358 5887, heidi.tuominen[at]pargas.fi)

Skriv ut
Dela |
Upp