Till innehållet


Nya avlopssbrunns tömningslagen

Min fråga gäller om Pargas Stads styrelse kommer att ta upp på fullmäktighets möte frågan ( tiden går ut nästa vecka ) angående beslutet att klaga mot den nya lagen att det blir tvång på ett enhetlig kommunalt vald tömningsbolag som sköter om brunnstömnings uppgiften, gäller såklart egnahemshus med egen brunn.Är det nu inte av stadens intresse att se till att kommunens egna företagare får sköta om tömningen som läget idag är.Egen företagarna har jobb , samt som kund får jag själv bestämma vem jag anlitar , när var och hur de tömmer,samt kan kolla prisläget .Nu blir kunden , för att inte tala om egen företagaren, lidande då man måste gå med på " NÅT " stort bolag som får uppgiften.Andra stora kommuner som te.x St.Karins,Lundo,Masku o Rusko överklagar(se artikkel i Turun Sanomat 28.11) . Hoppas Pargas förstår att göra samma sak.Men som sagt det är bråttom, tiden går ut i nästa vecka.

Thomas von Hellens 28.11.2018

Svaret

Pargas stad har via massmedia blivit informerad om att flera kommuner har beslutat att anföra besvär över Sydvästra Finlands avfallsservicenämnds beslut om att övergå till centraliserad  transport av avloppsslam. Därför kommer beslutet i varje fall att behandlas i Åbo förvaltningsdomstol, och förvaltningsdomstolens avgörande kommer att gälla för alla kommuner som är medlemmar i avfallsservicenämnden. Besvären avgörs på juridiska grunder, och det är därför inte heller nödvändigt att alla medlemskommuner anför besvär för att få transportbeslutet prövat i förvaltningsdomstolen. Om beslutet inte är juridiskt hållbart upphävs det av förvaltningsdomstolen. Därför kommer inte stadsstyrelsen i Pargas att också anföra besvär i ärendet.

Monica Avellan, Pargas stad, stadsjurist

Svarat 29.11.2018
Upp