Till innehållet


Marjattastranden

Hej!

Varför färdigställs inte Marjattastranden vid Kyrkgropen? Allt har lämnats på hälft med utstickande metallbalkar och el-ledningar som ligger hoprullade på gångvägen. Dessutom finns någon sorts fundament klart för att återställa den båtbrygga som fanns i Kyrkgropen tidigare. Så här har det sett ut i flera år och som det nu ser ut bidrar det till att skapa en otrivsam och otrygg bild av det populära vandringsstråket längs sundkanterna.
Borde man inte lära sig att göra ett projekt klart förrän man sätter igång följande?

Ralf Juslin 25.4.2018

Svaret

Orsaken till att bryggor, belysning, gatornas ytbeläggningar och allmänna områden inte är färdigställda är att utvecklingen (=tomterna är obebyggda) inte framskridit så som staden önskat då området planerades och infran byggdes. Håller med om att det ser otrivsamt ut, men vi kan inte sätta pengar på sådant som inte används och som vi är tvungna att underhålla eller förnya då området förverkligats.

Matias Jensén, samhällsingenjör

Svarat 25.4.2018
Upp