Till innehållet


Stängningen av Ålövägen.

Som boende i närheten av Ålövägen använder jag nästan dagligen mig av Ålövägens anslutning till Skärgårdsvägen. Jag har under sommaren noterat att förberedelser för byggnad av den nya anslutningen gjorts, men ännu har inga schaktningsarbeten gjorts. Därför blev jag ytterst förvånad när den befintliga anslutningen idag stängts för trafik. Jag har inte lyckats hitta någon information om att anslutningen skall stängas. Hur länge kommer anslutningen att vara stängd? Jag hoppas att den inte är stängd många dagar. Staden torde vara ytterst medveten om att en anslutning från Ålövägen till Skärgårdsvägen behövs, för annars skulle det väl inte satsas pengar på att bygga en ny anslutning?

Niklas Ekman 8.8.2018

Svaret

Hej Niklas,

Ålövägens anslutning till Skärgårdsvägen har stängts därför, att byggnadsarbetena har denna vecka påbörjats vid korsningsområdet. Under oktober månad försöker vi öppna den nya Ålövägens korsning för trafik.

Ålövägens gamla korsning till Åkervägen har stängts därför, att arbetsfordonen och personalen skall tryggt kunna röra sig på arbetsplatsområdet. Cyklisterna och fotgängarna kan röra sig som förut längs med Skärgårdvägens lättrafikleder.

När byggandet av den nya Ålövägens korsning är under arbete, betyder det att alternativa gator som Vapparvägen och Sydmovägen kan användas för att komma ut till Skärgårdsvägen.

Mvh, Stefan Friman, Stadsbyggmästare, tfn 044 358 5910

Svarat 8.8.2018
Upp