Till innehållet


Gator och trafik

Mars 2019

parkeringsskiva bilparkerare 5.3.2019 , Svarat 6.3.2019

November 2018

Belysning Lilian Westerlund 12.11.2018 , Svarat 12.11.2018

September 2018

Nya träbron eller Strandbron Aktiv cyklist 5.9.2018 , Svarat 13.9.2018

Augusti 2018

Stängningen av Ålövägen. Niklas Ekman 8.8.2018 , Svarat 8.8.2018

Januari 2018

Snäckvikens parkeringskaos Raffe 22.1.2018 , Svarat 22.1.2018

Är Köpmansgatan gågata eller inte? Ralf Juslin 22.1.2018 , Svarat 22.1.2018

Maj 2017

Skötsel av gator Susanne Westerby 22.5.2017 , Svarat 22.5.2017

Kalkvägen i dåligt skick. Lars-Erik Ridberg 22.5.2017 , Svarat 22.5.2017

December 2016

Avgift på förbindelse färjorna. Aax 1.12.2016 , Svarat 2.12.2016

September 2016

Trafiken till skateparken AV 13.9.2016 , Svarat 14.9.2016

12.9 Köpmansgatan uppgrävd vid Gullkrona Undrande trafikant 12.9.2016 , Svarat 13.9.2016

Juli 2016

slyröjning Rosmarie Wiik 7.7.2016 , Svarat 11.7.2016

Upp