Till innehållet


Invånarinitiativ

Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagaren ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.

Om antalet initiativtagare motsvarar minst två procent av kommuninvånarna, ska frågan tas upp till behandling inom sex månader från det att den väcktes.

Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga. (Kommunallagen 23 §)

Du kan skicka ditt invånarinitiativ till Pargas stad under adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller lämna in initiativet till stadens kundservice i stadshuset eller till något av områdeskontoren vardagar under kundbetjäningstid. Initiativet ska vara egenhändigt undertecknat.

Du kan komma med initiativ också här: www.invanarinitiativ.fi

Upp