testi

Till innehållet

Valonia står till tjänst med allsidig vägledning kring hållbara val för boende i skärgårdskommunen

18.9.2017 Katariina Yli-Heikkilä - vattenexpert - Egentliga Finlands servicecenter för hållbar utveckling och energi (Valonia)

Denna sommar har Valonias samarbete med Pargas stad fokuserat särskilt på att främja vattenvård och naturturism. Valonia är ett servicecenter för hållbar utveckling och energi som hjälper kommuner, företag och boende i Egentliga Finland i frågor som rör vattenvård, hållbara transporter, energiförbrukning, cirkulär ekonomi, miljöpedagogik, naturens mångfald samt hållbar konsumtion och hållbar offentlig upphandling. Valonias målbild är ett landskap där det är lättare för varje kommuninvånare att göra hållbara och miljövänliga val.

I skärgården syns förändringarna i miljön snabbt bland annat i form av nedskräpade stränder och algblomningar. Trots att merparten av belastningen på Skärgårdshavet kommer från inlandet och rinner med åar ut i havet har man i skärgården möjlighet att genom fastighetsvis rengöring av avloppsvatten påverka renheten i fastighetens närmiljö.

Den nya avloppsvattenlagstiftningen för fastigheter i glesbygden trädde i kraft i april 2017. I lagstiftningen sattes en tidsram för fastigheterna i strand- och grundvattenområden att renovera sina avloppsvattensystem. Enligt lagen ska avloppsvattensystemet på dessa fastigheter uppfylla reningskraven senast 31.10.2019. Valonias avloppsrådgivare har under sommaren åkt runt Pargas och informerat fastighetsägare om fastighetsvis behandling av avloppsvatten. Syftet med ett rådgivningsbesök är att informera enskilda fastighetsägare om huruvida deras avloppsvattensystem behöver renoveras, hur man borde göra det och när. Man kan boka ett gratis besök av Valonias avloppsrådgivare på sin fastighet eller så kan man fråga efter råd per telefon eller e-post.

Med tanke på främjande av vattenvård är det viktigt att hålla koll på sina närvatten. När man väl lär känna sina närvatten väcks också intresset för att skydda dem. Valonia har erbjudit verksamhetsmodellen Koulujemme lähivedet (Våra skolors närvatten) med ursprung i Raumo till alla grundskolor i Pargas. Tanken är att arrangera utbildningar för lärare och erbjuda dem idéer, kunskaps- och aktivitetssinnehåll samt terrängredskap för att de ska kunna starta upp aktiviteter för närvatten i de egna skolorna. Aktiviteterna för närvatten går ut på att skoleleverna gör upptäcktsresor till närvatten som de själv valt ut och i dessa resor kombineras flera olika läroämnen. Utöver skolorna kan också lokala företag anmäla sig till att medverka i aktiviteterna. Företag kan till exempel stödja aktiviteterna genom inköp av material. Målet är att göra aktiviteterna för närvatten till en del av skolornas läroinnehåll och därmed till en bestående del av vardagen i skolan.

Vesikoulu_Valonia_KirsiAhonen.JPG
Valonia uppmuntrar grundskolor, föreningar och företag att utvidga verksamhetsmodellen Koulujemme lähivedet till Pargas (foto Kirsi Ahonen/Valonia).

Rena stränder och vatten är också ett trumfkort för turism i Pargas. Många som kommer till Pargas är ute efter just havs- och skärgårdsutsikter. För besökare, men också för kommuninvånare är det viktigt att rekreations- och friluftsmålen är lätta att hitta. Valonias naturexpert samarbetar just nu med projektet Pargas stigar för att de intressanta friluftsmålen i området i framtiden skulle kunna bli en del av det landskapstäckande materialet och därigenom lättillgängliga för folk. Utvecklingsarbetet bidrar också till att kunder hittar lättare till företag inom naturturism, vilket stimulerar näringslivet på orten.

Polku_2017_Katariina.JPG
Uppgifter om besöksmål för naturturism till det landskapstäckande materialet samlas in också i Pargas (foto: Katariina Yli-Heikkilä/Valonia)

Valonia har årligen arrangerat Skärgårdens miljömässa i samarbete med Pargas stad och Skärgårdshavets biosfärområde. I början av sommaren kom många företag, föreningar och andra organisationer som är verksamma inom miljöbranschen och främjar teman inom hållbar utveckling till Pargas för att delta i mässan som var den fjärde i ordningen.

Ympäristömessut_2017_Katariina.jpg
        På Miljömässan i stadscentrum 2017

Kommentera

Namn *

E-post *

WWW

Kommentar*

Ange nummer fem som siffra*

* är obligatoriska
Vi publicerar inte e-postadresser. Namn och adress används endast för att identifiera författaren. Skickade meddelanden kontrolleras innan publicering.
Upp