Till innehållet


Kyrksundsstranden

Bostadsområdet som håller på att byggas upp vid Kyrksundet i centrum av staden kompletterar trähusmiljön kring den medeltida stenkyrkan.
Centralparken, Kyrksundet och närheten till småstadens serviceutbud, fritidsupplevelser och kulturutbud gör området till en attraktiv plats att bo på för den moderna människan.
Allt ligger nära till hands – havet, staden och den historiska miljön.

Kyrksundsstrandentomter till salu.jpg
Uppdaterad 10.08.2017

TomtArealUtgångsprisAntal bostadshus, byggrätt
5-14 708m²      236 500€300m² x 5 / 200m² / 150m² x 3 / 40m²
5-22 777m²      145 000€430m² / 300m² x 3 / 120m² / 30m²
5-72 161m²      119 000€250m² / 150m² x 4
6-1    925m²      105 525€185m² / 150m²
6-2   899m²      116 550€220m² / 150m²
7-11 266m²      140 400€220m² / 150m² x 2

Byggrätten på tomterna är stora och de är planerade för flera bostäder.
En delning av tomterna görs vid behov och i mån av möjlighet.

Se exempel nedan:
Alternativ 1 Tomt 5-5.jpgAlternativ 2 Tomt 5-5.jpg

Kort om Kyrksundsstranden

  • Totalt 6,8 ha, varav 5,8 ha är tomtområden och 1 ha är områden för gator.
  • Våningsarealen är totalt ca 17 000 m².
  • Våningsarealen för bostadsändamål är 15 570 m².
  • Ca 110 nya bostäder i fristående småhus på 1½ - 2½ våningar på gemensam tomt.
  • 50 – 250 m²/bostad.
  • Ca 300 nya invånare.
  • Båtplats vid Kyrksundet.
  • Området är en del av det nationella projektet Modern trästad.
Skriv ut
Dela |
Upp