Till innehållet


Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynens kontor, Strandvägen 28 i Pargas har öppet:

 • mån–ons. kl. 9.15–12 och kl. 13–16

 •  tors. kl. 9.15–12 och 13–17

 • fre kl. 9.15–12 och 13–15 (sommartid  till 14.00)

  Tfn 044 358 5902

Byggnadstillsynen i Korpo, Handelsmansvägen 1, har öppet:

 • mån-ons 9-12 och 13-15

 • tors 9-12 och 13-17

 • fre 9-12 och 13-14

         Tfn 040 488 5914

Byggnadsinspektörerna och granskningsingenjörerna är anträffbara på kontoret enligt tidsbeställning. Telefontiden till inspektörerna är mån och ons–fre kl. 8.30–9.  Du kan även komma överens om ett möte eller beställa en syn per e-post.

NYTT!

Nu kan du boka telefontid eller besökstid till byggnadsinspektörer och granskningsingenjörer på kontoret via ett elektroniskt tidsbokningssystem.

Du behöver bara välja vem du vill boka tid till (efter namnet på inspektören står det kommunområde som du avser boka tid till) och fylla i ditt namn och telefonnummer.

Om du vill boka tid till något annat kommunområde, kan du göra det genom att ringa våra kundtjänstnummer eller skicka e-post till byggnadstillsynen.

Ansvarsområdena för inspektörerna framgår HÄR.
HÄR kan du boka telefontid eller besökstid.


Kontaktuppgifterna:

Kontorssekreterare i Pargas
Amy Kallio, 040 488 5915

 • kundservice

 • mottar lov- och tillståndsansökningar

 • informerar om beslut och sköter faktureringen i Pargas

Kontorssekreterare i Korpo
Lena Andersson, 040 488 5914

 • kundservice

 • tidsbeställning till inspektörerna och synerna i Nagu (Storlandet), Korpo, Houtskär och Iniö

 • informerar om inspektörsbeslut och sköter faktureringen i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö

Teknisk generalist
Maria Laurén, 044 358 5902

 • kundservice
 • tidsbeställning till inspektörerna och synerna i Pargas
 • skriver ut kartor och lagfartsbevis

Teknisk assistent
Nina Fröberg, 040 488 5901

 • kontrollerar RH-uppgifter

 • koordinater och adresser för byggnader

 • registrerar anmälningar om påbörjade byggarbeten


Ledande byggnadsinspektör
Sanna Simonen, 050 596 2642

 • beslut om bygglov i Pargas på detaljplanerade områden och utanför detaljplanområde öster om Sundet (Kyrklandet, Kirjala, Lemlax, Hirsalö)


Granskningsingenjör
Salwa Hanna, 044 358 5928

 • beslut om bygglov gällande utvidgning och ekonomibyggnader, åtgärdstillstånd, anmälan och rivning samt förlängning av bygglov i Pargas på detaljplanerade områden och utanför detaljplanområde öster om Sundet (Kyrklandet, Kirjala, Lemlax, Hirsalö) samt handlägger konstruktions-, vatten- och avloppsplaner och utför syner på dessa områden


Byggnadsinspektör
Kenneth Koskinen, 040 488 5700

 • beslut om bygglov i Pargas på detaljplanerade områdena Ljusudda och Storindustrin samt utanför detaljplanområde väster om Sundet (Ålön, Stortervo, södra skärgården) och Nagu (Lillandet)


Granskningsingenjör
Tom Walldén, 0400 782 109

 • beslut om bygglov gällande ekonomibyggnader, åtgärdstillstånd, anmälan och rivning samt förlängning av bygglov i Pargas väster om Sundet (Ålön, Stortervo, södra skärgården) samt handlägger konstruktions-, vatten- och avloppsplaner och utför syner på dessa områden

Byggnadsinspektör, chef för skärgårdskontoret
Joakim Nyström, 0400 929 044

 • kontaktperson för skärgårdskontoret

 • beslut om bygglov i Nagu (Storlandet), Korpo, Houtskär och Iniö


Granskningsingenjör
Greger Brinkén, 040 751 9320

 • beslut om bygglov gällande ekonomibyggnader, åtgärdstillstånd, anmälan och rivning samt förlängning av bygglov i Houtskär, Korpo och Iniö och dessa områdens  syner

 • bryggor i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö

 • lov för trädfällning samt bereder beslut om tillstånd för miljöåtgärder i Korpo, Houtskär och Iniö


Granskningsingenjör 
Mikaela Hampf, 050 596 2624

( Vik. Bert Johansson )

 • beslut om bygglov gällande ekonomibyggnader, åtgärdstillstånd, anmälan och rivninig samt förlängning av bygglov i Pargas väster om Sundet (Ålön, Stortervo, södra skärgården) och Nagu (Lillandet) samt handlägger konstruktions-, vatten- och avloppsplaner och utför syner på dessa områden

 • lov för trädfällning samt bereder beslut om tillstånd för miljöåtgärder i Pargas


Granskningsingenjör
Markus Östman, 0400 536 532

 • beslut om bygglov gällande ekonomibyggnader, åtgärdstillstånd, anmälan och rivning samt förlängning av bygglov i Nagu och syner

 • handlägger konstruktions-, vatten och avloppsplaner i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö

 • lov för trädfällning samt bereder beslut om tillstånd för miljöåtgärder i Nagu

Skriv ut
Dela |
Upp