Till innehållet


AKTUELLT

Utbildnings-/informationsmöte 23.5 kl. 14–18

Byggnadstillsynen och miljöavdelningen i Pargas stad arrangerar i samarbete med regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ett utbildnings-/informationsmöte om nya ändrade föreskrifter den 23 maj 2017. Platsen är fullmäktigesalen på 3:e våningen i stadshuset i Pargas och tidpunkten kl. 14-18.

Arbetsgivare, projekterare, ansvariga arbetsledare, byggherrar och alla intresserade är välkomna!

Program:

Kl. 14
Nya föreskrifter om asbest, Anette Lehtonen, överinspektör, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Kl. 16
Glesbygdens förnyade avloppsvattenlagstiftning och dess tolkning, Petri Huovila, miljövårdsinspektör, Pargas stad

Kl. 16.45–18.00
Situationsplan och andra planer som behövs för bygglov, Pasi Hyvärilä, planläggningsarkitekt, Pargas stad

Höjdsystem, Tage Mollgren, mätningsingenjör, Pargas stad

Avslutningsord, byggnadstillsynen, Pargas stad

För kaffeserveringens skull önskar vi att du anmäler ditt deltagande senast den 17 maj till adressen byggnadstillsyn@pargas.fi.

Med bygghälsningar!
Byggnadstillsynens personal

___________________________________

Finlands byggbestämmelsesamling kommer att revideras helt under 2017.

De nya bestämmelser som redan trätt i kraft hittar du bakom länken nedan på miljöministeriets webbsidor.

Miljöministeriets byggbestämmelser


Samlingens upplägg kommer att förändras jämfört med de tidigare bestämmelserna betecknade med bokstäver så att bestämmelserna samlas under egna avsnitt. Exempelvis ersätter punkten Planering och tillsyn de tidigare bestämmelserna A1 och A2.

Med vänliga hälsningar
Byggnadstillsynen

__________________________

Infotillfället 26.1.2017

Tack för ert aktiva intresse för vårt infotillfälle.
Materialet från infotillfället kan fås i elektroniskform - kontakta byggnadstillsynen per e-post.
Ett nytt infotillfälle planeras till slutet av våren.

Mvh, Byggnadstillsynen

Här är ett exempel på underhålls-dagbok för småhus


Byggnadstillsynen informerar om kundnöjdhetsenkäten 2016

Byggnadstillsynen skickade ut ca 150 kundnöjdhetsenkäter i oktober 2016. Enkäterna skickades ut till slumpmässigt utvalda personer bland dem som hade sökt bygglov eller gjort en anmälan under 2010 eller 2014 och fått sitt byggprojekt slutsynat.

Det kom in 55 svar till enkäten. Bland dem som hade svarat i enkäten lottades ut fem paket biobiljetter för två personer. Biobiljetterna har postats till vinnarna.

I fria textsvar önskade man en enhetlig tolkning av planer. Man hoppades på en snabbare handläggningstid i synnerhet sommartid. Man ställde sig frågan om de råd inspektörerna ger grundar sig på fakta eller på egna åsikter. Man hoppades på lägre bygglovsavgifter. Också digitala tjänster var något som man önskade. Man upplevde att personalen är kompetent, men att själva processen är besvärlig och mödosam.

Vi har gått igenom svaren på byggnadstillsynens enhetsmöte. Svaren kommer att behandlas ytterligare flera gånger i våra interna utbildningar. Vi kunde även konstatera att vi redan har kunnat åtgärda vissa saker, om man jämför den situation som rådde det år som svaren gällde med 2016.

Byggnadstillsynen tackar för alla åsikter, utvecklingsförslag, ris och ros.

Resultaten från kundnöjdhetsenkäten 15.12.2016

      _________________________________________________


Elektronisk bygglovsansökning och tidsbokning på hemsidan!

Du boka telefontid eller besökstid till byggnadsinspektörer och granskningsingenjörer på kontoret via tidsbokningssystemet på vår hemsida.

Du behöver bara välja vem du vill boka tid till (efter namnet på inspektören står det kommunområde som du avser boka tid till) och fylla i ditt namn och telefonnummer.

Om du vill boka tid till något annat kommunområde, kan du göra det genom att ringa våra kundtjänstnummer eller skicka e-post till byggnadstillsynen.

Ansvarsområdena för inspektörerna framgår HÄR.

Du kan boka telefontid eller besökstid HÄR.

När ni bokar telefontid kontaktar byggnadsinspektionen er på den angivna telefonnummer.


Byggnadstillsynen har tagit i bruk elektronisk bygglovsansökning: för tillfället kan du endast ansöka om bygglov på Lupapiste.fi. Åtgärdstillstånd och anmälan som vanligt på papper. I tjänsten Lupapiste kan du uträtta alla ärenden under projektets gång från att du begär råd eller tar kontakt tills projektet är slutfört. Tjänsten ger detaljerade anvisningar för hur du ska göra en ansökan eller anmälan. För att komma vidare klicka HÄR.

OBS! Via Lupapiste så ansöks endast om en åtgärd per ansökan (fast möjligheten finns till flera per ansökan)

lupapiste.jpg
 rakentajat_uusi_swe.jpg

Skriv ut
Dela |
Upp