Till innehållet


Kartbeställning

Vid beställning av ett kartpaket eller en karta behöver vi veta:

1. Vilken typ av kartpaket (bygglov, åtgärdstillstånd, anmälan eller undantag) eller vilken enskild karta du beställer.

2. Om du vill ha materialet på svenska eller finska.

3. Fastighetsnummer och -namn. Om det är en stor fastighet behöver vi också veta vilken del av fastigheten (t.ex. adress) det är frågan om.

4. Hur du vill ha kartorna: per e-post, vanlig post (porto 1,50 €) eller att det bifogas direkt till ansökan efter att den lämnats in. Man kan också hämta kartorna från stadshuset i Pargas.

5. Faktureringsadress. Vi har endast möjlighet att fakturera per post.


Alla kartpaket innehåller en lagfart. Då lagfarten skickas per e-post skickas den med s.k. säker e-post eftersom den innehåller personuppgifter. Den säkra e-posten öppnas genom att följa instruktionerna som finns i e-posten. Lagfarten bör sedan sparas på egen dator.

Det kan ta upp till 2 veckor att få kartorna efter en kartbeställning. Vanligtvis tar det 3–5 arbetsdagar.


Kartorna beställs via kartor@pargas.fi 

Upp