Till innehållet


Ansök om lov

Att ansöka om lov är lätt bara du följer anvisningarna. Nedan har du en kort lista på vad du ska komma ihåg och mera hittar du under respektive lovtyp i menyn till vänster.

 1. Ta reda på vilket lov det är frågan om innan du börjar samla informationen och fylla i blanketterna (bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för avloppsvattenhantering, anmälan). Om du är osäker på vad för lov du behöver, ta kontakt, vi hjälper dig gärna.


 2. Välj rätt lov i menyn till vänster och följ anvisningarna om bilagor och handlingar som ska bifogas till ansökan.
  Ladda ner nödvändiga blanketter till din egen dator genom att öppna filen och välja "ladda ner".
  Om du inte har tillgång till dator eller skrivare, kan du också hämta alla blanketterna hos oss på byggnadstillsynen i Pargas eller Korpo.


 3. Se till att ha rätt mängd ritningar till lovansökan och att de är uppgjorda av behörig planerare. Det behövs 3 serier av ritningarna.
  Ritningarna ska vara ihopbundna eller ihopsatta med gem i serier så att det finns en av varje ritning i varje serie (situationsplan, planritning, fasadritning, sektionsritning). Situationsplanen ska alltid vara på en ensam ritning, men övriga ritningar kan sammanställas på en ritning enligt behov/preferens.
  Ritningarna ska vara uppgjorda av en behörig planerare (i bostadsbyggnader ska det vara en arkitekt, ingenjör eller byggmästare).


 4. Slutligen går du igenom alla handlingar och jämför med anvisningarna, men i regel ska du ha ansökningsblanketten i 2 exemplar, ritningarna i 3 exemplar och alla övriga handlingar i 1 exemplar.


 5. Om du vill att inspektören ska se igenom ansökan, boka tid för ett besök så kan vi garantera att vi har tid att ta emot dig. Huvudplaneraren ska ha gått igenom handlingarna innan de lämnas in!


  OBS! Kom ihåg att ju fullständigare ansökan, desto snabbare handläggningsprocess. Ofullständiga ansökningar går inte framåt i processen.Skriv ut
Dela |
Upp