Mene sisältöön


Luvat ja ilmoitukset

Rakennuksen rakentamiseen tai muuhun rakentamiseen tarvitset lähestulkoon aina luvan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennushankkeessa noudatetaan lakia ja määräyksiä sekä Paraisten kaupungin rakennusjärjestystä, valvotaan kaavojen toteutumista ja rakennusten ympäristöön sopeutumista sekä huomioidaan naapureiden tietoisuus hankkeesta. 

Toimenpiteestä riippuen voidaan tarvita rakennuslupa, toimenpidelupa, ilmoitus, maisematyölupa, purkamislupa tai purkamisilmoitus. Vasemalla löytyy luettelo erilaisista toimenpiteistä ja niiden vaatimista luvista tai ilmoituksista.

Sivun alkuun