Mene sisältöön


Ohjeita rakennesuunnittelijoille

OHJEITA RAKENNESUUNNITELMIEN LAADINTAAN PARAISILLA

Rakennesuunnitelma on aina esitettävä hyvissä ajoin ennen työvaiheen aloittamista, jotta suunnittelijalle jää tarvittaessa aikaa suunnitelmien täydentämiseen. 

Suomen Rakentamismääräyskokoelma A2, rakennusten suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet 2002, sisältää määräykset mitä suunnitelmissa on esitettävä ja mikä on erityisalan suunnittelijan pätevyysvaatimus. Suunnittelijoiden on ehdottomasti tutustuttava näihin määräyksiin ja noudatettava niitä. 

Erityisesti kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 1.        Suunnitelmien muoto ja esitystapa

1.1.   Nimiösivu on oltava päällimmäisenä, ei teipattuna eikä nidottuna vaan piirustuksen osana. Teipattuja piirustuksia ei saa toimittaa. A4-kokoisessa detaljinipussa erillinen nimiösivu voi kuitenkin olla nidottuna päällimmäiseksi.

1.2.   Suunnitelmat toimitetaan A4 kerrannaisena.

1.3.   Nimiö on varustettava kohteen oikeilla ja rakennusluvan mukaisilla tunnistetiedoilla mm:

 • kaupunginosa, kortteli ja tontti
 • rakennuskohteen nimi ja osoite, osoitteen oikeellisuus tarkistettava rakennusluvasta
 • rakennusluvan tunnus (esim. 05-800-R), saa rakennuslupapäätöksestä
 • juokseva numero, rakennusvalvontaan toimitettavat piirustukset omalla juoksevalla numerolla
 • piirustuksen sisältö (esim. Raudoituspiirustus taso +6.500)
 • suunnittelijan nimi, tutkinto (mahd. pätevyysluokka), allekirjoitus, yhteystiedot ja puhelinnumero. 

2.        Suunnitelmien toimitus

2.1.   Suurten kohteiden kaikkia rakennesuunnitelmia rakennusvalvonta ei voi ottaa vastaan. Rakennusvalvontaan arkistoidaan oleellisten kantavien rakenteiden piirustukset sekä piirustukset rakenteista, joilla voi olla vaikutusta turvallisuuteen ja terveellisyyteen, esim. laajat ja raskaat alaslasketut katot ja vesieristysdetaljit. Elementtirakenteiden osalta pitää toimittaa kaaviot ja tyypillisten elementtien valmistuspiirustukset.

2.2.   Piirustukset toimitetaan rakennusvalvontaan kahtena sarjana, joista toinen arkistoidaan rakennusvalvontaan ja toisen rakennesuunnittelija toimittaa työmaalle. Arkistoon jäävät piirustukset toimitetaan mieluiten ilman seläkkeitä.

2.3.   Muutospiirustuksissa juokseva numero on oltava sama (=ensimmäisen toimituksen mukaan), piirustuksessa on oltava revisiomerkintä (esim A, B, C) ja lisäksi piirustuksen nimiön yläpuolella teksti "VAIHTOPIIRUSTUS" sekä lyhyt kuvaus muutoksista. Muuttuneet kohdat osoitetaan muutosnuolella.

2.4.   Vastaava rakennesuunnittelija huolehtii siitä, että suunnitelmat ovat asianmukaiset ja kopiosarjat ylläkuvatun mukaiset.

2.5.   Tämä ohje koskee myös valmisosatoimittajia esim. talotehtaita ja kattoristikoiden suunnittelijoita / valmistajia, ontelo- ja elementtisuunnitelmia.

2.6.   Kohteen vastaavan rakennesuunnittelijan on tarkistettava rakennesuunnitelmien yhteensopivuus ja allekirjoitettava kaikki kohteen rakennesuunnitelmat, myös kattoristikoiden valmistuspiirustukset.

2.7.   Piirustukset toimitetaan joko osa-aluekokonaisuuksina (perustukset, välipohja, yläpohja…) tai kaikki samanaikaisesti. Esimerkiksi yksittäisiä kattoristikkopiirustuksia ei käsitellä ilman yläpohjan tasopiirustusta. 

3. Suunnitelmien erityiskohtia

3.1. Suunnitelmissa kiinnitetään normaalien taso- ja detaljipiirustusten sekä valmisosapiirustusten lisäksi huomiota mm seuraaviin erityisasioihin:

 • radonsuojaus on esitettävä: mm. radonputket, alapohjan liitoskohtien tiivistys, läpivientien tiivistys
 • routaeristyksistä ja salaojista esitetään tasopiirustus
 • rakennuksen stabiliteetista on oltava selvitys ja jäykistävät rakenneosat on esitettävä rakennesuunnitelmissa liittymisdetaljeineen
 • rakennuksen kuormat on esitettävä ja erityisesti huomioitava kinostuslumikuormat
 • palo-osastointien rajat esitettävä myös rakennesuunnitelmissa ja esitettävä tarpeelliset osastoivien rakenneosien rakennetyypit ja palonkestoajat, sekä esitettävä tarpeelliset detaljipiirustukset osastointien toteutuksista
 • ristikkokentän kokonaisjäykistykseen kiinnitettävä huomiota
 • märkätiloista on esitettävä rakennesuunnitelma
 • Liikennemelualueilla (tieto vaatimuksista löytyy kaavamääräyksistä tai rakennusluvasta) kiinnitettävä huomiota rakenteelliseen meluntorjuntaan ja tarvittaessa esitettävä ääneneristävyysselvitys.
Sivun alkuun