Till innehållet


Fritidsboendeforum i Nagu 10.8.2019 - välkommen!

1.7.2019
lapset_kivella_vari.jpg


Pargas stad ordnar årets fritidsboendeforum i Nagu (hotell Strandbo) lördagen den 10 augusti kl. 12–14.

Program:

Kl. 12.00    Kaffeservering

kl. 12.15    Seminariets öppning: Jukka Vanhanen, ordförande för Västra
                     Åbolands Delårsboende rf
Kl. 12.30   

  • Den nya avloppsvattenförordringen och avloppslösningar i                 skärgården
    Miljövårdsinspektör Petri Huovila, Pargas stad       
  • Byggnadsordningen i Pargas stad och byggandet i skärgården
    Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, Pargas stad

Kl. 14.00    Forumet avslutas

Hjärtligt välkommen!

Skärgårdsstaden Pargas är den av de stugtätaste kommunerna i Finland med 8820 fritidsbostäder (Statistikcentralen 2018). Eftersom deltids- och fritidsboende är en viktig intressentgrupp för staden har det tillsatts en inofficiell kommitté för deltidsboende som fungerar som informations- och diskussionskanal mellan de deltids- och fritidsboende och staden.

Upp