Till innehållet


Vattentjänstverket: kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter i vårt kundregister!

10.8.2018Under den senaste tiden har våra närliggande kommuner drabbats av problem med vattendistribution, även mycket allvarliga sådana. Vattenverken använder sig av flera olika kanaler för att informera om störningar i vattendistributionen. Dessa är bland annat:

• kommunen/stadens egen webbplats
• kommunen/stadens sociala medier (Facebook, Twitter)
• de s.k. traditionella medierna (tidningar, radio, tv) och
• sms.

Vi i Pargas använder oss av en sms-tjänst för att nå ut till våra kunder med information om eventuella störningar i distributionen. Observera dock att vi inte kan nå våra kunder per sms utan uppdaterade kontaktuppgifter!

Därför ber vi dig kontrollera och vid behov uppdatera dina uppgifter på adressen

https://asiointi.palvelunne.fi/parainen/eServices/Online/Register

Vid behov kan vi alltså betjäna dig enkelt och snabbt med ett personligt sms!

Om du bor i ett hög- eller radhus, går informationen om en eventuell störning till disponenten som förmedlar informationen vidare till de boende.

Vi tackar för samarbetet
VattentjänstverketSkriv ut
Dela |
Upp