Till innehållet


Ansökningstiden för utnyttjande av kommunens terapibassäng för 20.8.2018 – 2.6.2019 är i gång!

29.3.2018


Kommunens terapibassäng i Folkhälsanhuset hyrs endast ut till privata företag och föreningar. Bassängen hyrs på timbasis och i första hand för längre perioder istället för enstaka evenemang. Verksamheten ska alltid ha en förebyggande och hälsofrämjande inriktning och drivas av en särskilt utsedd ledare. För utnyttjande av bassängen debiterar social-och hälsovårdsavdelningen användarna en timhyra, som för tillfället är 45 € i timmen.

Terapibassängen är 6x12 meter och dess djup varierar mellan 1,2 – 1,5 meter. Vattentemperaturen hålls kring 30 grader. Bassängen är konstruerad så att vattennivån kan sänkas till 0,50-0,80 meter. Detta möjliggör bassängens utnyttjande för t.ex. simundervisning för småbarn. I bassängen ryms 18 personer.

Den som är intresserad av att utnyttja bassängen ska fylla i och posta en ansökningsblankett senast den 13.5.2018 till Pargas hälsostation/fysioterapi, Sari Talvenheimo, Vapparvägen 15, 21600 Pargas eller skicka den per e-mail till terapibassangen@pargas.fi

Blanketten finns HÄR 

För tilläggsuppgifter kontakta bassängkoordinator Sari Talvenheimo,
tel. 040 488 5658.


Skriv ut
Dela |
Upp