Till innehållet


Öppet hus om generalplanens mål 25.5.2018

16.5.2018
Centrum_generalplan_Dispositionsplan.jpg


Välkommen att diskutera generalplanens mål och träffa planläggningsenhetens personal vid stadhusets nedre entréhall (Strandvägen 28, Pargas) fredagen den 25 maj 2018 kl. 13-18!


Pargas har påbörjat arbetet med att revidera generalplanen för stadens centrum. Generalplanen styr planeringen av markanvändningen i stora drag, som till exempel var det ska byggas nya bostadsområden, tjänster och gator och vilka områden ska utvecklas som grön- och rekreationsområden.

Generalplanen utarbetas av staden i växelverkan med flera intressenter och intressentgrupper. Vi önskar å det varmaste att stadens invånare och andra intressenter besvarar den här enkäten och hjälper oss med att starta upp planarbetet och sätta upp målen. Enkäten består av fem grupper mål med 4–5 inskrivna mål under varje grupp. Vi vill höra dina åsikter om dessa mål samt tankar kring vad det är som speciellt borde beaktas i generalplanen.


Skriv ut
Dela |
Upp