Till innehållet


Besvara enkäten - nu sätter vi upp mål för generalplanen!

9.5.2018


Pargas har påbörjat arbetet med att revidera generalplanen för stadens centrum. Generalplanen styr planeringen av markanvändningen i stora drag, som till exempel var det ska byggas nya bostadsområden, tjänster och gator och vilka områden ska utvecklas som grön- och rekreationsområden.

Generalplanen utarbetas av staden i växelverkan med flera intressenter och intressentgrupper. Vi önskar å det varmaste att stadens invånare och andra intressenter besvarar den här enkäten och hjälper oss med att starta upp planarbetet och sätta upp målen. Enkäten består av fem grupper mål med 4–5 inskrivna mål under varje grupp. Vi vill höra dina åsikter om dessa mål samt tankar kring vad det är som speciellt borde beaktas i generalplanen.

Öppet hus om generalplanens mål
25.5 kl. 13-18

Välkommen att diskutera generalplanens mål och träffa planläggningsenhetens personal vid stadhusets nedre entréhall
den 25 maj 2018 kl. 13-18!

Skriv ut
Dela |
Upp