Till innehållet


Infomöte om skötsel- och användningsplan för Långviken 11.7.2018

27.6.2018


Pargas stad utarbetar en skötsel- och dispositionsplan för Långvikens Natura 2000-område i Korpo. Långviken är en fem kilometer lång, smal och grund vik i Korpo. Ett tröskelområde under vattenytan skiljer viken från annat havsområde. Området anslöts till nätverket Natura 2000 år 2013. Beslutet föregicks av en lång behandling i domstolen. Mänsklig verksamhet har påverkat viken under hela dess utvecklingshistoria. Dess omgivning har redan länge varit befolkad och man har rört sig med båt i viken.

Stadens mål är att utarbeta en stranddelgeneralplan med rättsverkan som direkt skulle styra byggandet i Långvikens område (MBL § 72). Den planlösning som presenteras kommer att bygga på den skötsel- och dispositionsplan som nu utarbetas och som utgör bakgrundsmaterialet till planen.

I projektet samlar man in och uppdaterar information som gäller naturen och områdets disposition och utarbetar en skötsel- och dispositionsplan för området. Projekttiden för skötsel- och dispositionsplanen är 2018-2019.

Ett öppet informations- och diskussionsmöte för allmänheten ordnas onsdagen den 11 juli kl. 18-20 i Skärgårdscentret Korpoström, på adressen Korpoströmsvägen 832. I mötet deltar representanter för Pargas stad samt planerarna för skötsel- och dispositionsplanen.

I samband med mötet serveras kaffe. Hjärtligt välkomna!

Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä och planerarna för projektet är därtill anträffbara på Korpo områdeskontor torsdagen den 12 juli kl. 9-15 på adressen Handelsmansvägen 1, Korpo.

Mera information:
Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä, tfn 040 488 5918
Esko Vuorinen, Silvestris Oy, tfn 050 538 0386


Skriv ut
Dela |
Upp