Till innehållet


Kundenkät om reform av familjetjänster

11.6.2018
20130628-IMG_2683.JPG


Tjänsterna för barn, unga och familjer kommer att förnyas och nu behöver vi din hjälp för att ta reda på hur det borde göras.

Det kommer att genomföras en reform som omfattar alla tjänster för barn, unga och familjer från rådgivning till högstadieskola och från fritidsverksamhet till barnläkare i Åboland. Denna enkät görs av projektet Lupa auttaa som driver Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) i Egentliga Finland. Enkäten genomförs i samarbete med de åboländska kommunerna Pargas och Kimitoön.

Du som använder tjänsterna för barnfamiljer vet bäst vad som fungerar och inte fungerar med dem. Därigenom vet du även hur vi kan göra det smidigare för dig att använda tjänsterna och bättre beakta dina särskilda behov. Du har värdefull kunskap om hur tjänsterna fungerar och speciellt hur de borde utvecklas. Berätta oss öppet hurdana barn- och familjetjänster fungerar bäst för dig och din familj.

Enkäten genomförs anonymt och de svarandes identitet kommer inte fram när vi publicerar resultaten. Svaren används för att utveckla tjänster för barnfamiljer i Åboland. Det tar endast ca 5 minuter att svara på enkäten. HÄR kan du svara på enkäten!

Skriv ut
Dela |
Upp